ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMO POKYČIAI
Nr. 18/329
2013 m. gruodžio 23 d., Vilnius
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SUPIRKIMO KAINOS 2013 M. LAPKRIČIO MĖN., PALYGINTI SU 2012 M. LAPKRIČIO MĖN., SUMAŽĖJO 4,6 PROCENTO

2013 m. lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, žemės ūkio produktų supirkimo kainos sumažėjo 4,6 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Tam įtakos turėjo 15,2 procento sumažėjusios augalininkystės produktų supirkimo kainos ir 5,5 procento padidėjusios gyvulių ir gyvulininkystės produktų supirkimo kainos. Labiausiai atpigo šie augalininkystės produktai: kukurūzai – 36 procentais, rugiai – 28,1, rapsų sėklos – 24,6, kviečiai – 22,5, kvietrugiai – 19,6, avižos – 17,6, miežiai – 14,9, ankštiniai augalai – 10,9, javų mišiniai – 3,8 procento, o pabrango vaisiai ir uogos – 75,7 procento, bulvės – 41,9, cukriniai runkeliai – 12,2, daržovės – 5,3 procento. Iš gyvulių ir gyvulininkystės produktų padidėjo natūralaus riebumo pieno – 24,5 procento, o sumažėjo kiaušinių – 22,6 procento, galvijų – 14,6, kiaulių – 8, paukščių – 4,8, avių ir ožkų – 1,6 procento – supirkimo kainos.
1 lentelė. Žemės ūkio produktų supirkimo kainų pokyčiai
Padidėjimas, sumažėjimas (), procentais
 2013 m. lapkričio mėn., palyginti su
2012 m. lapkričio mėn.
Žemės ūkio produktai, iš viso -4,6
Augalininkystės produktai -15,2
Javai -21,7
Rapsų sėklos -24,6
Cukriniai runkeliai 12,2
Bulvės 41,9
Daržovės 5,3
Vaisiai ir uogos 75,7
Gyvuliai ir gyvulininkystės produktai 5,5
Gyvuliai ir paukščiai -9,1
galvijai -14,6
kiaulės -8,0
avys ir ožkos -1,6
paukščiai -4,8
Gyvulininkystės produktai 17,9
natūralaus riebumo pienas 24,5
kiaušiniai -22,6
Pastaba. Pagal bendrą Eurostato metodiką, skaičiuojant žemės ūkio produktų supirkimo kainų indeksus, sezono įtaka nepašalinama, todėl kainos lygintinos tik su ankstesnių metų atitinkamu laikotarpiu.
2013 m. sausio-lapkričio mėn., palyginti su tuo pačiu 2012 m. laikotarpiu, supirkta daugiau kiaulių – 20,2 procento, kiaušinių – 15,6, vaisių ir uogų – 15, cukrinių runkelių – 12,7, paukščių – 10,6, daržovių – 1 procentu. Mažiau supirkta rapsų sėklų – 17,1 procento, galvijų – 8,2, javų – 5,2, natūralaus riebumo pieno – 2,1, bulvių – 1,2 procento.     
2 lentelė. Žemės ūkio produktų supirkimas
Tūkst. tonų
 2012 m. sausio-lapkričio mėn. 2013 m. sausio-lapkričio mėn.  2013 m. sausio-lapkričio mėn., palyginti su 2012 m. sausio-lapkričio mėn., padidėjimas, sumažėjimas (), procentais
Augalininkystės produktai   
Javai 2934,9 2783,6 -5,2
Rapsų sėklos 575,6 477,1 -17,1
Cukriniai runkeliai 664,6 749,2 12,7
Bulvės 49,7 49,1 -1,2
Daržovės 50,6 51,1 1,0
Vaisiai ir uogos 48,8 56,1 15,0
Gyvuliai ir gyvulininkystės produktai     
Gyvuliai ir paukščiai (gyvasis svoris) 224,5 240,0 6,9
galvijai 71,7 65,8 -8,2
kiaulės 55,4 66,6 20,2
avys ir ožkos, t 100,2 100,3 0,1
paukščiai 97,2 107,5 10,6
Gyvulininkystės produktai     
natūralaus riebumo pienas 1263,3 1236,7 -2,1
kiaušiniai, mln. vnt. 368,9 426,5 15,6
Gruodžio mėn. žemės ūkio produktų supirkimo kainų pokyčius skelbsime 2014 m. sausio 24 d.
 
Generalinio direktoriaus pavaduotoja    Aldona Gibaitė-Kudžmienė  
 
 
Pasiteirauti: Aušra Jablonskienė
Žemės ūkio ir aplinkosaugos statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  236 4982
El. p. ausra.jablonskiene@stat.gov.lt
www.osp.stat.gov.lt
 
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.