Vyriausybė telkia sąjungininkus kovai su korupcija
Vyriausybė kviečia visuomenę teikti pasiūlymus, kaip mažinti korupcijos priežastis ir apraiškas. Pasiūlymų laukiama iš visų Lietuvos gyventojų, taip pat piliečių susivienijimų, socialinių partnerių, verslo įmonių ir asocijuotų organizacijų atstovų bei įvairių sričių ekspertų.
 
Viešąją konsultaciją „Kokiose srityse, Jūsų nuomone, didžiausios korupcijos apraiškos? Jūsų siūlymai, kaip mažinti korupcijos priežastis.“ galima rasti Vyriausybės interneto svetainėje adresu http://www.lrv.lt/lt/veikla/viesosios-konsultacijos/. Ji veiks iki 2014 metų balandžio 1 dienos. Teikti savo pasiūlymus galima užpildant formą arba siunčiant juos elektroniniu paštu. Pasibaigus konsultacijai, visa apibendrinta medžiaga bus pateikta Vyriausybės interneto svetainėje.
 
Šešioliktoji Vyriausybė kovą su korupciją įvardijo kaip prioritetinę veiklos kryptį. Neseniai Seime priimta Vyriausybės pateikta atnaujinta Nacionalinė kovos su korupcija 2011–2014 metų programa. Atnaujinus programą ir įgyvendinus joje numatytas priemones, bus sumažintos korupcijos prielaidos, ypač ūkio subjektų veikloje, sumažės veiklos priežiūros ir reglamentavimo našta.
 
Ministro Pirmininko sudaryta Tarpžinybinė komisija kovai su korupcija koordinuoti yra nutarusi 2014 m. rengti naujas Nacionalinės kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemones 2015–2019 metams. Specialiųjų tyrimų tarnyba yra paprašyta atlikti Lietuvos korupcijos žemėlapio tyrimą ir pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus srityse nustatytas esmines ir aktualias su korupcija susijusias problemas, esamus korupcijos mechanizmus.
 
Vis dėlto jokia valdžios institucija jokioje šalyje negali sumažinti korupcijos mastų be visuomenės supratimo ir palaikymo. Todėl būtina suvienyti pastangas, kurti nepakantumo atmosferą net ir mažiausioms korupcijos apraiškoms. Vyriausybei labai svarbi Jūsų nuomonė, kaip efektyviau kovoti su šiuo neigiamu reiškiniu, rauti jo šaknis. Laukiame jūsų įžvalgų, mums svarbus kiekvienas konkretus jūsų pasiūlymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija