Vilniuje lankosi Kaliningrado srities mokyklų, kuriose veikia lituanistikos židiniai, vadovai ir specialistai
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS
                                   KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
Juridinių asmenų registras, kodas 188603091, A.Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius,
 tel.: (8 5) 219 1225, (8 5) 219 1229, faks. (8 5) 261 2077, el. p. smmin@smm.lt , http://www.smm.lt,
 atsisk. sąsk. Nr. LT30 7300 0100 0245 7205 AB bankas “Swedbankヤ, kodas 73000
 
_______________________________________________________________________________________________________________
ŽINIASKLAIDAI    2013 – 12-19  Nr. 7.1.14-VI-233
            
 
Vilniuje lankosi Kaliningrado srities švietimo įstaigų, kuriose veikia lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvai, vadovai bei specialistai, Baltijos federalinio I. Kanto universiteto, kuriame įkurtas lituanistikos  centras, atstovai.
Šio tris dienas truksiančio vizito tikslas – bendradarbiavimo tarp Lietuvos švietimo įstaigų ir Kaliningrado srities švietimo įstaigų, kuriose mokoma lietuvių kalbos, stiprinimas bei pasidalijimas gerąja patirtimi.
Svečiai lankysis Balsių pagrindinėje mokykloje, トSvajos” darželyje-mokykloje, Mykolo Biržiškos gimnazijoje, susitiks su jų vadovais ir .mokyklų bendruomenėmis. Taip pat Švietimo ir mokslo ministerijoje susitiks su ministerijos, Švietimo mainų paramos fondo atstovas, aptars Kaliningrado srities lituanistinių  mokyklų aktualijas, stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas bei studentų mainų galimybes, numatys gairės tolesniam
bendradarbiavimui.
Svečiams iš Kaliningrado srities numatyta edukacinė-kultūrinė veikla. Jie lankysis Valdovų rūmuose, Trakuose.
Šiuo metu Kaliningrado srityje veikia 24 švietimo įstaigos, kuriose mokoma lietuvių kalbos ir etnokultūros, be to, Baltijos federaliniame I. Kanto universitete dėstoma lietuvių kalba.  Taip pat veikia regioninė lietuvių kalbos mokytojų asociacija, kuri vienija Kaliningrado srityje dirbančius lietuvių kalbos ir etnokultūros mokytojus.
Švietimo ir mokslo ministerija rūpinasi užsienyje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimu: organizuoja kasmetinius kvalifikacijos tobulinimo renginius, mokytojų konsultavimą, gerosios dalykinės patirties, švietimo naujovių ir informacijos sklaidą. Taip pat aprūpina mokyklas lietuviškais vadovėliais, kitomis mokymo priemonėmis.
Nuo šių metų sausio 1 d. Švietimo ir mokslo ministerija perėmė iš Užsienio reikalų ministerijos lituanistinių mokyklų veiklos koordinavimą. 31 pasaulio šalyje veikia per 160 tokių mokyklų.
Be to,  ministerija koordinuoja devynių lietuviškų bendrojo ugdymo mokyklų Baltarusijoje, Rusijoje, Latvijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje darbą.
 

Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius
Tel. (8 5) 219 1253