Vilniaus dailės akademija

Vilniaus dailės akademija

2018 m. sulaukusi 17,5 proc. daugiau pirmakursių nei 2017 m., 2019-uosius VDA pradėjo pristatydama svarbius pasikeitimus bendrajame priėmime į bakalauro ir vientisąsias studijas.

Šiais metais ketinančių stoti į VDA laukia lankstesnė priėmimo į menų studijas tvarka:

”                    Stojantiesiems bus sudarytos palankios sąlygos rinktis stojamuosius egzaminus, kurie vyks du kartus: pavasarį – nuo kovo 12 iki kovo 29 d.; vasarą – nuo birželio 17 iki liepos 5 d.

”                    Stojamąjį egzaminą sudarys trys dalys: kūrybinė užduotis, kūrybinių darbų aplankas ir stojamasis pokalbis.

”                    Stojant į menų krypčių grupės studijų programas, išskyrus architektūrą, brandos atestato įvertinimai į konkursinį balą nebus skaičiuojami, juos pakeis stojamojo egzamino įvertinimas.

”                    Stojant į architektūros krypties studijų programas konkursinį balą sudarys stojamojo egzamino, matematikos brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuoto įvertinimo, lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino ir bet kurio dalyko, nesutampančios su kitais dalykais, brandos egzamino arba metinio (galutinio) perskaičiuotų įvertinimų sandaugų iš svertinių koeficientų suma.

Tam, kad abiturientai  turėtų visas galimybes tinkamai pasiruošti stojamiesiems,  iki pat gegužės mėnesio visuose VDA fakultetuose organizuojamos konsultacijos stojantiesiems.

Vasarį ir balandį visi būsimieji studentai, jų mokytojai ir tėvai yra kviečiami atvykti į Atvirų durų dienas Vilniaus dailės akademijoje. Dėstytojai svečiams plačiau papasakos apie studijų perspektyvas bei galimybes. Jaunuoliai galės bendrauti bei diskutuoti su studijų programų vadovais, Akademijos dėstytojais ir studentais, gauti atsakymus į visus klausimus.

Vilniuje Atvirų durų dienų svečiai maloniai laukiami vasario 19 ir balandžio 19 d., Kaune – vasario 1 ir balandžio 5 d., Klaipėdoje – vasario 22 ir balandžio 12 d., Telšiuose – vasario 22 ir balandžio 12 d.

Reikli sau ir savo auklėtiniams, Vilniaus dailės akademija kviečia būsimus studentus ir visus besidominčius studijomis Akademijoje nepraleisti progos susipažinti ir planuoti savo ateitį Vilniaus dailės akademijoje.

Daugiau informacijos: http://www.vda.lt

Facebook: Vilniaus dailės akademija

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>