VERSLAS IR DIPLOMATIJA TURI VEIKTI VIENAME INFORMACINIAME LAUKE, SAKO UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA
  INFORMACIJOS IR VIEŠŲJŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTAS
J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius
Tel. (+370 5) 236 2451, 236 2445; el. p. media@urm.lt

PRANEŠIMAS SPAUDAI
 
2013-12-19

Užsienio reikalų ministerijoje gruodžio 19 dieną vykusiame pirmajame Vyriausybės komisijos – Ekonominės diplomatijos tarybos (EDT) posėdyje EDT pirmininkas, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pabrėžė ekonominės diplomatijos svarbą ir EDT vaidmenį užtikrinant konstruktyvią ir koordinuotą diskusiją aktualiais ekonominės diplomatijos klausimais.
トEkonominė diplomatija yra svarbi diplomatijos ir užsienio politikos sudedamoji dalis įgyvendinant valstybės vidaus ir užsienio politikos tikslus, kur neabejotini prioritetai yra valstybės ekonominės galios, ekonominio saugumo ir valstybėje gyvenančių žmonių gerovės stiprinimas. Verslas ir užsienio politika vienas kitam turi įtakos, todėl svarbu, kad būtume viename informaciniame lauke ir veiktume kartu”, – sakė L. Linkevičius.
Pirmajame EDT posėdyje buvo apžvelgti Lietuvos ekonomikai svarbūs besibaigiančio pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai rezultatai
Taryba patvirtino darbo grupės parengtas Ekonominės diplomatijos vizitų gaires bei EDT darbotvarkę 2014 metams, kurioje numatyta apibrėžti prioritetines ekonominės diplomatijos rinkas, pasiūlyti ekonominio atstovavimo užsienyje optimizavimo priemones, nustatyti pagrindinius dvišalių prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijų darbo organizavimo principus, pasiūlyti eksporto, investicijų bei turizmo skatinimo institucinės sąrangos efektyvumo didinimo priemones.
Posėdžio metu vykusiose diskusijose pabrėžta, kad labai svarbu užtikrinti ne tik valdžios institucijų bei verslo bendradarbiavimą, bet ir pačių verslo organizacijų partnerystę. Įvardintas poreikis pačiam verslui identifikuoti aktualias eksporto rinkas.
2013 m. liepos 11 d. įsteigta Ekonominės diplomatijos taryba teikia Lietuvos Vyriausybei pasiūlymus dėl Lietuvos ekonominės užsienio politikos prioritetinių krypčių, atstovavimo Lietuvos ekonominiams interesams užsienyje sistemos tobulinimo, atstovavimo Lietuvos ekonominiams interesams reikalingumo ir prioritetiškumo konkrečiose valstybėse ar regionuose.

URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Visuomenės informavimo skyrius, tel. 236 2451