Ugniagesiai: PAGD direktorius, atrodo, laiko save viršesniu už Vyriausybės vadovus

Ugniagesiai: PAGD direktorius, atrodo, laiko save viršesniu už Vyriausybės vadovus

 

Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjunga (UGPS) raštu kreipėsi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą (PAGD) dar kartą reikalaudama 2019 m. biudžete papildomai numatytas lėšas – 3,5 mln. eurų – vienodai paskirstyti visiems sistemoje tarnaujantiems pareigūnams.

„Praėjusių metų pabaigoje, vykstant deryboms dėl papildomo finansavimo, būtino pareigūnų darbo užmokesčiui didinti, ne kartą girdėjome Vyriausybės vadovo, kanclerio, taip pat departamento va-dovybės patvirtinimus, kad šios papildomos lėšos bus skirtos tam, kad vienodai, kiek daugiau nei 100 eurų per mėnesį, didėtų visų ugniagesių darbo užmokestis. Visgi dabar ima atrodyti, kad PAGD kol kas vadovaujantis Kęstutis Lukošius arba pamiršo šiuos įsipareigojimus, arba mano, jog juo nuomonė yra svarbesnė už Vyriausybės vadovų. Ugniagesių bendruomenė nesirengia taikstytis su tokia situacija”, – sako Saulius Džiautas, UGPS vadovas.

Pareigūnai teigia, kad juos pasiekė departamento informacija, jog skirtingiems pareigūnams atlygi-nimas bus didinamas taikant skirtingus koeficientus, o tai profesinėms sąjungoms nėra priimtina.

„Visų pirma, nepaisant milžiniško visuomenės pasitikėjimo, ugniagesiai gelbėtojai yra bene mažiau-siai uždirbantys statutiniai pareigūnai Lietuvoje. Todėl, esant tokiai situacijai, darbo užmokestį iš pradžių būtina iki tam tikro didinti visiems pareigūnams. Antra, departamento vadovui nutarus tai-kyti skirtingus darbo užmokesčio koeficientus, iki galo nėra aiškūs diferenciavimo kriterijai. Todėl, ar nebus taip, kad didesniu darbo užmokesčio galiausiai džiaugsis tie, kurie yra kažkuo nusipelnę vadovui ar vadovybei?”, –  samprotauja UGPS vadovas.

Rašte departamentui profesinės sąjungos reikalauja įkurti bendrą darbo grupę, kuri parengtų darbo užmokesčio didinimo ugniagesiams gelbėtojams metodiką ir numatytų kuo skubesnius jos įgyvendi-nimo terminus.

Daugiau informacijos:

Saulius Džiautas, +370 676 38556

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>