Trejus metus bus stiprinamos paslaugos, padėsiančios šeimai įveikti sunkumus

Trejus metus bus stiprinamos paslaugos, padėsiančios šeimai įveikti sunkumus

Trejus metus bus stiprinamos paslaugos, padėsiančios šeimai įveikti sunkumus

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pradeda vykdyti projektą, kuris skirtas  vaikus auginančioms šeimoms ir globėjams teikti kompleksines paslaugas, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus.

Nuo šių metų sausio startavo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra”.

Planuojama projekto įgyvendinimo trukmė – 3 metai (iki 2022 m. pabaigos).

Projekto tikslinės grupės: globos centrų darbuotojai, mobiliųjų komandų darbuotojai.

Projekto laikotarpiu numatoma visų savivaldybių globos centruose sukurti papildomas specialistų darbo vietas – psichologų, globos koordinatorių ir socialinių darbuotojų. Taip pat bus parengta metodinė programa, kuria remdamiesi globos centro darbuotojai vaikams ir jų globėjams (rūpintojams) teiks kokybiškas, užsienio gerąja patirtimi pagrįstas, bet Lietuvos gyventojams pritaikytas socialines paslaugas.

Projekto „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra” tikslas – įveiklinti globos centrus ir užtikrinti mobiliųjų komandų darbą visoje Lietuvoje.

„Įgyvendinus šį projektą, globos centrai ir mobiliosios komandos paslaugas teiks absoliučiai visose savivaldybėse, tad kiekvienas gyventojas savo gyvenamojoje teritorijoje gaus reikalingas, o svarbiausia –  kokybiškas – socialines paslaugas”, – sako Vita Šulskytė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM direktorės pavaduotoja.

Pasak V. Šulskytės, šis projektas sustiprins bendruomeninių paslaugų sistemą visoje šalyje. „Tikėtina, kad nauji paslaugų gavėjai bus nukreipiami ne į stacionarias įstaigas, o gaus kokybiškas paslaugas bendruomenėje; dėl teikiamų kokybiškų paslaugų globos centruose – sumažės globėjų nušalinimų, globos atsisakymų; dėl mobiliosios komandos intensyvaus ir operatyvaus reagavimo –   vaikai, kuriems nustatyta globa, greičiau iš globėjų šeimų sugrįš į savo biologines šeimas”, – sako direktorės pavaduotoja.

„Atsiranda vis daugiau žmonių, kurie nori ir gali vykdyti itin svarbią budinčio globotojo veiklą, t. y.  laikinai į savo šeimą priimti vaikus iš šiuo metu sunkumus patiriančių šeimų. Viliamės, kad įgyvendinant šį projektą sustiprės globos centrai, o tuo pačiu jie galės teikti greitesnę ir svaresnę pagalbą globėjams (rūpintojams) bei jų globojamiems vaikams. Norėtume, kad globėjų bei budinčių globotojų skaičius padvigubėtų ar net patrigubėtų”, – sako V. Šulskytė.

Projekto metu taip pat bus stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas: vyks apskritojo stalo diskusijos visose regionuose, nacionalinio lygmens suvažiavimai, bus vykdoma globos centrų veiklos kokybės stebėsena ir vertinimas.

Projekte numatoma Mobiliųjų komandų darbuotojų (psichologų, priklausomybių specialistų ir socialinių darbuotojų) įdarbinimas bei jų kompetencijų tobulinimas. Mobiliosios komandos darbas paspartina vaiko grąžinimą į biologinę šeimą, o tai labai svarbu siekiant, kad vaikas patirtų kuo mažesnę emocinę žalą dėl tėvų, artimos aplinkos, socialinių ryšių ir kitų netekčių.

Mobiliųjų specialistų komanda šeimai padeda įveikti krizę ir išspręsti socialines, psichologines, medicinines ir kitas problemas.

2019 m. sausio mėn. duomenimis, Lietuvoje buvo globojami (rūpinami) 8097 vaikai: iš jų 3488 vaikai globojami giminystės ryšiais susijusiose šeimose, 107 – su vaiku emociniais ryšiais susijusiose šeimose, 1612 – ne giminystės ryšiais susijusiose šeimose, 2387 vaikai globojami institucijoje, 386 – šeimynose, 117 – budinčių globotojų šeimoje.

2019 m. sausio mėnesio duomenimis, specializuotas paslaugas globėjams (rūpintojams) ir jų globojamiems vaikams teikė 155 GIMK specialistai (tarnybos atestuoti asmenys) visoje šalyje.

http://vaikoteises.lt/naujienos/naujienos/trejus-metus-bus-stiprinamos-paslaugos-padesiancios-seimai-iveikti-sunkumus.html

Pagarbiai,

Aida Žemaitytė – Budnikienė

Viešųjų ryšių ir komunikacijos skyriaus vyr. specialistė

+370 610 89524

aida.zemaityte@vaikoteises.lt

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBA

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

A.Vivulskio g. 11, LT-03221, Vilnius

www.vaikoteises.lt

 

TVARAUS PERĖJIMO NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE ŠEIMOJE

IR BENDRUOMENĖJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SISTEMOS

SĄLYGŲ SUKŪRIMAS LIETUVOJE

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>