“Sweco Lietuva” pelnė du “Lietuvos metų gaminio 2013″ aukso medalius

Inžinerinių konsultacijų ir projektavimo įmonių grupė トSweco Lietuva” tarp トLietuvos metų gaminio 2013″ laureatų nuskambėjo net du kartus. Aukso medaliais buvo įvertinti トRail Baltica” ruožo techninis projektas ir suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) importo terminalo poveikio aplinkai vertinimas. Tai vienas iš retesnių atvejų, kai トLietuvos metų gaminio” aukso medalį laimi ne konkretus produktas, o intelektuali paslauga. Nacionalinį konkursą, kuriame varžosi Lietuvoje pagaminti gaminiai, nuo 1998 m. kasmet organizuoja Lietuvos pramonininkų konfederacija.
トDžiaugiamės aukštu mūsų kompetencijos įvertinimu. トRail Baltica” techninis projektas kėlė nemažai iššūkių tiek inžinerinių sprendinių, tiek laiko prasme, o mūsų specialistų atliktas sudėtingas darbas prisidės prie viso projekto ekonominės naudos mūsų šaliai ateityje. SGD terminalo poveikio aplinkai vertinimas – kompleksiškas ir vienas sudėtingiausių tokio pobūdžio projektų per visą nepriklausomybės laikotarpį, pareikalavęs ypatingo kruopštumo ne tik dėl techninės dalies, bet ir dėl padidinto kontroliuojančių institucijų bei visuomenės dėmesio”, – teigė トSweco Lietuva” prezidentas Artūras Abromavičius.
Pagrindinis atlikto poveikio aplinkai vertinimo tikslas buvo palyginti dvi vietos alternatyvas ir pasiūlyti tiek ekonominiu, tiek aplinkosaugos požiūriu, optimaliausią variantą. Tyrime buvo analizuojamos dvi galimos SGD terminalo vietos: pietinė Klaipėdos jūrų uosto dalis ties Kiaulės nugaros sala ir Baltijos jūra ties Būtinge. Atlikus analizę, paaiškėjo, jog priimtiniausia vieta numatytam terminalui būtų pietinė Klaipėdos jūrų uosto dalis. Taip pat buvo išnagrinėta, kokį poveikį aplinkai bei visuomenei turės terminalo statyba, kokios priemonės tą poveikį galėtų sumažinti. Įgyvendinant SGD terminalo projektą トSweco Lietuva” ekspertai bendradarbiavo ir su patyrusiais Lietuvos mokslininkais.
SGD terminalas, nuo kurio priklausys tolesnis Lietuvos energetinis saugumas, Baltijos valstybėse statomas pirmą kartą. Planuojama, jog veiklą jis pradės jau 2014 m. pabaigoje, todėl ekspertų komandai reikėjo per itin trumpą laiką išanalizuoti visą energetinį kompleksą – terminalą, dujotiekį ir dujų apskaitos stotį. Terminalo veiklą numatoma vykdyti sausumoje ir vandenyje, todėl specialistai tyrė galimą poveikį tiek gamtai, tiek žmonėms, tiek nekilnojamoms kultūrinėms vertybėms.
Antrąjį aukso medalį トSweco Lietuva” gavo už トRail Baltica” geležinkelio 33 km ilgio ruožo Marijampolė-Šeštokai rekonstravimo techninį projektą, kurį atliko kartu su jungtinės veiklos partnerėmis Eisenbahn-und Bauplanungsgesellshaft mbH Erfurt ir UAB トTiltų ekspertų centras”. Projektas トRail Baltica” dėl savo svarbos buvo įtrauktas į prioritetinių Europos Sąjungos transporto projektų sąrašą. Numatoma, jog jį įgyvendinus, susisiekimas sausuma tarp Baltijos ir Šiaurės Europos šalių, o, ilgainiui, ir Centrinės Azijos, bus daug efektyvesnis, mažės transporto spūstis Europos keliuose.
トMetų gaminio” aukso medaliais トSweco Lietuva” įmonių grupė apdovanota pirmą kartą.
Daugiau informacijos:
Artūras Abromavičius
トSweco Lietuva” prezidentas
Mob. 8 699 21 555
El. p. arturas.abromavicius@sweco.lt