Sumažinti reikalavimai pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijai gauti

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt
2013 m. gruodžio 19 d. pranešimas VIR
Seimas plenariniame posėdyje priėmė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-411(2), kuriomis nutarta sumažinti reikalavimus pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijai gauti. Už teisės akto pataisas balsavo 72 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 4 parlamentarai.
Priimtais pakeitimais nustatyta, kad pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija galės būti išduodama tik tai organizacijai, kuriai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą kaip jos dalyviai ar sutartiniais pagrindais pavedė ne mažiau kaip 10 proc. visų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių tiekiantys gamintojai ir importuotojai.
Anot pasiūlymo iniciatoriaus Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko Remigijaus Žemaitaičio, iki šiol nustatytas dydis (ne mažesnis kaip 25 proc.) sudaro nevienodas konkurencijos sąlygas tarp potencialių pakuočių atliekų tvarkymo licencijos gavėjų. Jo įsitikinimu, naujomis pataisomis bus sudaromos lygiavertės sąlygos rinkoje dalyvauti ir mažoms, ir didelėms atliekų tvarkymo įmonėms.
Rimas Rudaitis
Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt