Seimo priimtos pataisos padės efektyviau ginti vartotojų teises

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt
2013 m. gruodžio 19 d. pranešimas VIR
Seimas plenariniame posėdyje priėmė Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus (projektai Nr. XIIP-1180(2), Nr. XIIP-1181(2), kuriais nuspręsta aiškiau ir išsamiau reglamentuoti ikisutartinės informacijos vartotojams pateikimą, nustatyti bendruosius informacijos pateikimo vartotojui reikalavimus, taip pat išsamiai reglamentuoti informacijos pateikimo vartotojams reikalavimus, kai sudaromos nuotolinės sutartys ir sutartys ne prekybos patalpose. Pagal priimtas pataisas verslininkai turės aiškiau pateikti informaciją vartotojams, numatyta nemažai naujovių, leisiančių efektyviau apginti vartotojų teises.
Pataisomis nutarta nustatyti ilgesnį (14 dienų) terminą, per kurį vartotojas gali nenurodydamas priežasties ir iš esmės nepatirdamas išlaidų atsisakyti nuotolinės (sudarytos naudojant ryšio priemones) sutarties ir ne prekybos vietose sudarytos sutarties (iki šiol buvo nustatytas terminas – 7 dienos). Vartotojams atsisakyti sutarties bus lengviau ir paprasčiau, apie tai jie galės pranešti verslininkui pateikdami užpildytą pavyzdinę sutarties nutraukimo formą. Verslininkas sumokėtus pinigus, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, privalės grąžinti vartotojui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo dienos. Jeigu informacija apie teisę atsisakyti sutarties vartotojui nebus pateikiama, laikotarpis, per kurį galima atsisakyti sutarties, bus ilginamas iki 12 mėnesių. Teisės atsisakyti sutarties laikotarpis bus pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią vartotojas gauna prekes, o ne nuo sutarties sudarymo dienos, kaip yra šiuo metu.
Įstatymuose taip pat nuspręsta įtvirtinti draudimą elektroninės prekybos interneto svetainėse naudoti iš anksto pažymėtus langelius dėl papildomų prekių ar paslaugų užsakymo, bus panaikinti トpaslėpti” prekybos internetu mokesčiai ir išlaidos vartotojams (トmokėjimo spąstai”). Prieš sudarydamas vartojimo sutartį, verslininkas turės gauti aiškų vartotojo sutikimą dėl kiekvieno papildomo mokesčio, numatyto prie kainos.
Teisės aktuose nustatomos prekių pristatymo ir rizikos perdavimo vartotojams taisyklės. Įstatyme įtvirtinama, kad pardavėjas privalės pristatyti prekes vartotojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo, jeigu nesusitariama kitaip. Jeigu prekės per šį terminą nebus pristatytos, vartotojas galės nustatyti papildomą terminą prekių pristatymui. Jei prekės nebus pristatytos ir per papildomą laikotarpį, vartotojas įgis teisę susigrąžinti sumokėtus pinigus.
Teisės akto pakeitimais taip pat būtų uždraudžiami papildomi mokesčiai vartotojams už telefono ryšio paslaugų naudojimą, kai vartotojas susisiekia su verslininku dėl sudarytos sutarties. Kai verslininkas naudoja viešąsias telefono ryšio paslaugas, kad su juo būtų galima susisiekti dėl sudarytos sutarties, vartotojas už telefono ryšio paslaugas skambindamas verslininkui neprivalės mokėti daugiau nei bazinę kainą.
Naujasis teisinis reguliavimas bus taikomas tiek vartojimo pirkimo-pardavimo sutartims, tiek ir vartojimo paslaugų sutartims. Paslauga pagal ES teisės aktus bus laikytina bet kokia savarankiška paprastai už užmokestį atliekama ūkinė komercinė veikla, kurios nereglamentuoja nuostatos dėl prekių, kapitalo ar asmenų judėjimo laisvės.
Įstatymų pakeitimais suvienodinamos pagrindinės taisyklės, taikytinos nuotolinių sutarčių (prekyba internetu, telefonu ar paštu) ir ne prekybos patalpose sudaromų sutarčių sudarymui visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, kai verslininkas ir vartotojas yra iš skirtingų valstybių narių.
Priimtame dokumente įtvirtinamos ir išimtys, kad šios naujos nuostatos negalios sutartims dėl socialinių paslaugų, dėl sveikatos priežiūros paslaugų, sutartims dėl finansinių paslaugų ir kt.
Rimas Rudaitis
Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt