Seimo komitetų ir komisijų posėdžių savaitės (nuo 2013-12-23) darbotvarkės

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt

2013 m. gruodžio 20 d. pranešimas VIR
(Darbotvarkės nuolat atnaujinamos internete)
APLINKOS APSAUGOS KOMITETO
Eil.
Nr. Data,
laikas,
vieta 
Projekto Nr. 
Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija) Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1. 2013-12-23
8.30-8.50
I r. 404 kab. XIIP-1193 (2) Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Pagrindinis / papildomų pastabų svarstymas A.Salamakinas P.Saudargas
(J. Jakučionytė)
2. 2013-12-23
8.30-8.50
I r. 404 kab. XIIP-1092 (2) Miškų įstatymo 7 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Pagrindinis / papildomų pastabų svarstymas A.Salamakinas P.Saudargas
(J. Jakučionytė)
3. 2013-12-23
8.50-8.55
I r. 404 kab. Kiti klausimai. Kuratorius A. Salamakinas. 
KOMITETO PIRMININKAS  ALGIMANTAS SALAMAKINAS
 
ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO
Eil. Nr. Data,
laikas,
vieta Projekto
Nr. Svarstomi klausimai Stadija Komiteto išvadų rengėjai, teikėjai
1. 2013-12-23
8.30-8.55
Seimo III r.
420 s. Dėl Etninės kultūros globos tarybos pirmininko rinkimų A. Pitrėnienė
L. Joskaudaitė Dmitrijeva
2. 2013-12-23
8.55-9.00
Seimo III r.
420 s. 
Kiti klausimai A. Pitrėnienė
K. Kaminskas
KOMITETO PIRMININKĖ   AUDRONĖ PITRĖNIENĖ
ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETO
Eil.
Nr. Data,
laikas,
vieta  Projekto Nr. Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas
komitetas, stadija Komiteto išvadų rengėjai
1. 2013-12-23
8.30-9.00
I r.
Prezidento s.
 XIP-1648
(2) Tautinių mažumų įstatymo     projektas  Pagrindinis, Seimo narių pasiūlymų svarstymas L. Talmont
R. Šalaševičiūtė
E. Vareikis
(J. Savickienė)
KOMITETO PIRMININKAS                      LEONARDAS TALMONTAS