Respublikinė konkursinė liaudies meno paroda “Aukso vainikas”
 

Pranešimas spaudai       
2013 12 30
 

Kretingos muziejuje veikia devintoji トAukso vainiko” konkurso respublikinio turo paroda, sudaryta iš regioninių apskričių turų laureatų darbų. Kaip visada joje eksponuojami vaizduojamosios, taikomosios liaudies dailės darbai bei kryždirbystė.
Vaizduojamojoje liaudies dailėje vyrauja medžio drožėjų skulptorių darbai – parodoje net septynios įspūdingos kolekcijos: Gintauto Akstino, Anelės Araminienės, Prano Dužinsko, Kazimiero Martinaičio, Vytauto Ulevičiaus, Vandos Umbrasienės, Juozo Videikos. Be jų, pristatomi tapytojų Eduardo Končiaus ir Juozo Ramanausko bei karpytojos Angelės Steponavičienės kūriniai.
Taikomųjų darbų ekspozicijoje vyrauja tekstilė – audiniai: Dalios Bernotaitės-Janušienės skaros, Milanos Jeceničienės ir Teresės Žulkienės lovatiesės, Aldonos Lamauskienės rankšluosčiai)  ir rankdarbiai (Janinos Čekelienės, Dalios Čiupailienės, Gražinos Kalvaitienės, Lilijos Simonavičiūtės siuvinėti, nerti dirbiniai.  Be to, parodoje eksponuojami Virgilijaus Mikuckio kalti kryžiai, Linos Valutkevičienės skutinėti margučiai, Vygindo Jazersko ir Ingos Samoškienės keramika. 
Stendus su kryžių, stogastulpių, koplytstulpių nuotraukomis pristato septyni kryždirbiai: Andrius Bieliukas, Vytautas Jackūnas, Steponas Kaminas, Kazimieras Martinaitis, Pranas Petronis, Alvydas Pocius ir  Petras Pranckevičius.
Respublikinio トAukso vainiko” konkurso turo paroda pateikia glaustą vienų metų liaudies dailės vaizdą. Kurie jos dalyviai geriausi, paaiškės Trijų karalių dieną –  2014 m. sausio šeštąją. Laureatų paskelbimo ir vainikavimo iškilmės prasidės 13 val. Kretingos muziejuje.
 
Daugiau informacijos:
Elena Počiulpaitė, tel. 8 612 66 803
 
 

Kultūros informacijos poskyris
Eglė Ladigienė, tel. (8 5) 261 47 63