Remontuojami Klaipėdos rajono kultūros pastatai

Remontuojami Klaipėdos rajono kultūros pastatai

Klaipėdos rajono savivaldybėje jau keletą metų atnaujinami kultūros pastatai. Apie tai, kokie darbai jau įgyvendinti, kokie dar laukia, kalbamės su Klaipėdos rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rūta Cirtautaite.

Kokie kultūros pastatai atnaujinti pastaraisiais metais?

2018 m. pradžioje pradėjo veikti modernizuotas Veiviržėnų kultūros centro Žadeikių skyriaus pastatas, kuriame taip pat įsikūrė biblioteka ir bendruomenė. Anksčiau šiame pastate veikė vaikų lopšelis-darželis. Pastatas buvo atnaujintas iš esmės: sutvarkyta ne tik išorė, šildymas, bet ir atliktas vidaus patalpų remontas, naujai įrengti vidaus vandentiekio ir nuotekų tinklai bei atlikti kiti darbai. Visa tai kainavo 306 tūkst. eurų, iš kurių – 152 tūkst. eurų Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, o 154 tūkst. – Savivaldybės biudžeto lėšos.

2018 metais atidaryti dar 2 naujai suremontuoti kultūros pastatai: Kretingalės kultūros centro Girkalių skyrius bei Dovilų etninės kultūros centras.  Girkaliuose atnaujintame pastate įsikūrė ne tik kultūros centro skyrius – buvo įrengtos patalpos bibliotekai, bendruomenei, medicinos punktui.  Šio pastato atnaujinimo (modernizavimo) darbai iš viso kainavo apie 641,2 tūkst. eurų, iš kurių – 431,9 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto, o 209,3 tūkst. eurų – Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos.

Dovilų etninės kultūros centro atidarymas buvo ilgai laukta doviliškių šventė. Buvo atlikti fasado ir vidaus apdailos darbai, įrengta ventiliacija, viduje išsaugoti ir senojo pastato sienų fragmentai. Pastato remontas kainavo daugiau nei 283 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšų.

Kokie darbai numatyti 2019 metais?

Šiemet planuojama atnaujinti du kultūros pastatus: Veiviržėnų kultūros centro Endriejavo skyrių bei Kretingalės kultūros centro Plikių skyrių. Abiejuose pastatuose įsikūrusios ir bibliotekos.

Endriejave darbai pradėti jau 2018 m. spalio mėnesį. Kultūros centro ir bibliotekos pastatuose perplanuojamos esamos ir naujai įrengiamos trūkstamos patalpos. Taip pat bus įrengiamas naujas stogas, geoterminio šildymo katilinė. Bus apšiltinami rekonstruojamo pastato fasadai, įrengiama nauja išorinė lietaus nuvedimo sistema, tvarkomos vidaus patalpos. Pastatas bus pritaikytas ir žmonėms su negalia: prie pagrindinio įėjimo bus įrengta nuovaža. Modernizuojant pastatą bus tvarkoma ir jo aplinka: perklojami esami pėsčiųjų takai, įrengiami laiptai, suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovas, bus paženklintos automobilių aikštelės stovėjimo vietos, įrengiamas teritorijos apšvietimas, buitinių atliekų ir atliekų rūšiavimo konteinerių stoginė. Iš viso Endriejavo kultūros centro ir bibliotekos modernizavimo darbai kainuos beveik 630,3 tūkst. eurų: 170 tūkst. eurų – ES lėšos, 30 tūkst. eurų – Valstybės biudžeto lėšos, likusi dalis, t. y. daugiau nei 430 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto lėšos. ES paramos lėšas turėtume panaudoti iki 2019 m. gegužės, o visa rangos darbų sutartis galioja 35 mėnesius nuo 2018 rudens.

Ilgai lauktas Kretingalės kultūros centro Plikių skyriaus pastato, kuriame įsikūrusi ir biblioteka, modernizavimas prasidės artimiausiu metu. Jau pasirašyta sutartis dėl valstybės ir ES paramos, o šiuo metu įvykus viešiesiems pirkimams iš 12 kandidatų renkamas rangovas, kuris atliks darbus. Modernizuojamas pastatas pastatytas dar 1928 m. Jame bus atliekami architektūros, statinio konstrukcijų tvarkymo, vandentiekio, nuotekų tinklų įrengimo, šildymo, vėdinimo sistemų, katilinės įrengimas, elektrotechnikos ir kiti su pastato modernizavimu susiję darbai. Iš viso darbams reikės apie 377 tūkst. eurų, iš kurių 30 tūkst. eurų – Valstybės biudžeto lėšos, 170 tūkst. eurų – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos,  beveik 177 tūkst. eurų – Savivaldybės biudžeto lėšos.

Kokia situacija dėl Gargždų kultūros centro rekonstrukcijos?

Gargždų kultūros centro rekonstravimo darbai yra didelė problema. Ankstesniais metais kultūros centras buvo tik remontuojamas: keičiamas stogas, remontuotos bibliotekos patalpos, tačiau 2008 m. buvo pradėtas rengti viso kultūros centro pastato rekonstravimo techninis projektas, kuris baigtas 2009 m. Projektą rengė UAB „Klaipėdos komprojektas“. 2009 m. Nuolatinėje statybos komisijoje paaiškėjo, kad  reikia taisyti sklypo ribas, nes jos sutapo su pastato sienomis ir, pavyzdžiui, evakuaciniai laiptai atsidūrė už sklypo ribų. 2010 m. sklypo ribos buvo pataisytos, tačiau statybos leidimas nebuvo gautas. Taip pat ir projekto vertė buvo didžiulė – daugiau nei 7,7 mln. litų. Po sunkmečio Savivaldybė negalėjo skirti tokių lėšų iš biudžeto, o Europos Sąjungos parama buvo skiriama tik kaimo vietovėse esantiems kultūros namams.

Statybos darbus reglamentuojantys įstatymai keičiasi kone kasmet, todėl ankstesnis kultūros centro rekonstravimo projektas jau nebeatitiko galiojančių reikalavimų. 2017 m. iš UAB „Klaipėdos komprojektas“ už 14,8 tūkst. eurų buvo nupirkta projekto ištaisymo, statybą leidžiančio dokumento ir projekto vykdymo priežiūros paslauga. Projektas buvo ištaisytas vadovaujantis Statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir 2018 m. lapkritį pateiktas ekspertizei. Projekto taisymas užtruko, nes atsirado naujai paklotų inžinerinių tinklų, reikėjo tikslinti topografines nuotraukas, projektą iš naujo derinti su įvairiomis įstaigomis. Galiausiai pagal naują 2017 m. įsigaliojusį Statybos techninį reglamentą buvo pareikalauta parengti gaisrinės saugos dalį, kurios ankstesniame projekte nebuvo reikalaujama, tad šiuo metu vykdomi viešieji pirkimai projekto gaisrinės saugos dalies parengimui. Taigi Gargždų kultūros centro rekonstravimo darbai užtruko ne tik dėl lėšų trūkumo, bet ir dėl biurokratinių kliūčių.

Tikimės, kad šiais metais  pavyks gauti Gargždų kultūros centro statybos leidimą.

Kalbėjosi Ernesta Badalova

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>