Priimtos Žuvininkystės įstatymo pataisos
Seimas ypatingos skubos tvarka priėmė Žuvininkystės įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-1166(2). Šios pataisomis nustatyti žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo ūkio subjektams principai, patikslintos šiurkščių verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimų apibrėžtys, Žemės ūkio ministerijai arba jos įgaliotai institucijai pavesta nustatyti žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarką ir paskirstyti žvejybos vidaus vandenyse kvotas ūkio subjektams. Pataisos priimtos už balsavus 59, prieš – 10, susilaikius 12 Seimo narių.
Įstatyme apibrėžiama perleidžiamoji teisė į žvejybos vidaus vandenyse kvotą. Tai ūkio subjektui suteikta atšaukiama, perleidžiama ir paveldima teisė gauti tam tikro dydžio verslinės žvejybos vidaus vandenų telkinyje kvotą.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme įtvirtinta, kad žvejybos jūrų vandenyse reglamentavimo priemones nustato Europos Sąjungos teisės aktai, o priemones, kurių nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai, nustato Žemės ūkio ministerija arba jos įgaliota institucija. Žvejybos vidaus vandenyse reglamentavimo priemones nustato Aplinkos ministerija.
Įstatymas papildyta nuostata, kad individualių žvejybos galimybių jūrų vandenyse ir verslinės žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarką nustato Žemės ūkio ministerija. Individualias žvejybos galimybes ir verslinės žvejybos vidaus vandenyse kvotas pagal suteiktą teisę į žvejybos kvotą skiria Žemės ūkio ministerijos įgaliota institucija.
Taip pat nustatyta, kad žvejybos vidaus vandenyse limitus, verslinės žvejybos vidaus vandenyse draudimą ar ribojimą tam tikru laiku (arba tam tikrose vietose) arba tam tikrų rūšių žuvų žvejybos uždraudimą Aplinkos ministerija nustato tik remdamasi minėta tvarka atliekamų žuvų išteklių tyrimų duomenimis ir suderinusi su Žemės ūkio ministerija.
Teisė į žvejybos kvotą suteikiama ūkio subjektams 15 kalendorinių metų. Pirmą kartą suteikiant teisę į žvejybos kvotą, nustatomas 2 kalendorinių metų šios teisės galiojimo laikotarpis.
Įstatyme taip pat apibrėžiamas teisės į žvejybos kvotą galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir atšaukimas, teisės į žvejybos kvotą ar žvejybos kvotos perleidimas ir teisės į žvejybos kvotą paveldėjimas; Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimų išdavimas, jų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir leidimų galiojimo panaikinimas; šiurkštūs verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimai
Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas registro sukūrimą reglamentuojančios įstatymo nuostatos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. Vyriausybė iki 2015 m. liepos 1 d. patvirtina Perleidžiamųjų teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas registro nuostatus.
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt)