Priimtos Socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisos

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt

2013 m. gruodžio 23 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
Seimas priėmė Socialinės paramos mokiniams įstatymo 1, 2, 4, 6, 7, 10, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (projektas Nr. XIIP-1152(2). Tokiam sprendimui vienbalsiai pritarė 91 balsavime dalyvavęs Seimo narys.
Siekiant užtikrinti visavertį, sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą, nuspręsta apie 10 procentų padidinti vienam mokiniui vienai dienai nemokamam maitinimui (pusryčiams, pietums, pavakariams) skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžius. Nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį) bus skiriama nuo 1,3 iki 7,7 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma (nuo 1,69 Lt iki 10,01 Lt).
Įstatyme nustatyta, kad išlaidoms socialinei paramai mokiniams administruoti per kalendorinius metus panaudojama ne didesnė lėšų suma, negu nustatytas išlaidoms socialinei paramai mokiniams administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų išlaidoms produktams ir mokinio reikmenims finansuoti.
Įstatymas taip pat papildytas nuostata, kad dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.
Nustatyta, kad tais atvejais, kai vaiko laikinoji globa ar rūpyba nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos, globojamiems ar rūpinamiems vaikams socialinė parama mokiniams bus skiriama įvertinus ne tik vaiko tėvų, bet ir vaiko bei kitų bendrai gyvenančių asmenų pajamas.
Įstatyme įtvirtinta, kad skiriant socialinę paramą mokiniams į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens pajamas nebus įskaitomas pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą papildomai paskirtos socialinės pašalpos dydis.
Kartu patikslinti mokyklų grupių ir ugdymo programos terminai: トbendrojo ugdymo mokykla”, トprofesinio mokymo įstaiga”, トbendrojo ugdymo programa” bei atsisakyta bendrojo ugdymo programų vardijimo ir nustatyta, kad mokiniai ugdomi pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre.
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt)