Po svarstymo pritarta siūlymui taikyti nustatytus apribojimus priesaiką sulaužiusiems asmenims

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt

2013 m. gruodžio 23 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
Seimas po svarstymo pritarė Konstitucijos 74 straipsnio įgyvendinimo Konstitucinio įstatymo projektui Nr. XIIP-1121(2). Šį teisės aktą Seimui siūloma priimti vadovaujantis Konstitucijos 74 straipsniu; pabrėžiant būtinybę užtikrinti, kad visos valstybės valdžią vykdančios institucijos – Seimas, Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir teismai, taip pat kitos valstybės institucijos būtų sudaromos tik iš tokių piliečių, kurie be išlygų paklūsta Tautos priimtai Konstitucijai ir kurie eidami pareigas besąlygiškai vadovaujasi Konstitucija, teise, Tautos ir Lietuvos valstybės interesais.
Šis įstatymas nustato apribojimus asmenims, kuriuos Lietuvos Respublikos Seimas (toliau – Seimas) apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų arba kurių Seimo nario mandatą panaikino už šiurkštų Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, būti renkamiems ar skiriamiems į pareigas, kurias pradėti eiti galima tik davus Konstitucijoje numatytą priesaiką.
Siūloma  įtvirtinti, kad nepasibaigus šiame įstatyme nustatytų apribojimų taikymo laikotarpiui, asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų arba kurio Seimo nario mandatą panaikino už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, negali būti renkamas ar skiriamas į pareigas, kurias pradėti eiti galima tik davus Konstitucijoje numatytą priesaiką.
Įstatyme įtvirtinamos pareigos, kurias pradėti eiti galima tik davus Konstitucijoje numatytą priesaiką: Respublikos Prezidento, Seimo nario, Ministro Pirmininko, ministro, valstybės kontrolieriaus, Konstitucinio Teismo ir kitų teismų teisėjų pareigas.
Numatoma, kad asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų arba kurio Seimo nario mandatą panaikino už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, negali būti skiriamas į Konstitucinio Teismo ar kito teismo teisėjo pareigas.
Įstatyme siūloma įtvirtinti ir apribojimus asmeniui būti renkamam į pareigas, kurias pradėti eiti galima tik davus Konstitucijoje numatytą priesaiką. Numatoma, kad asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų arba kurio Seimo nario mandatą panaikino už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, negali būti renkamas Respublikos Prezidentu ir Seimo nariu aštuonerius metus nuo Seimo sprendimo dėl asmens pašalinimo iš užimamų pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimo įsigaliojimo dienos.
Į abi minėtas pareigas (Respublikos Prezidentu ir Seimo nariu) jis gali būti renkamas jeigu draudimo laikotarpis yra  pasibaigęs Respublikos Prezidento ar Seimo rinkimų dieną.
Numatoma, kad asmuo, kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų arba kurio Seimo nario mandatą panaikino už šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar priesaikos sulaužymą, negali būti skiriamas Ministru Pirmininku ar ministru aštuonerius metus, o valstybės kontrolieriumi – penkerius metus nuo Seimo sprendimo dėl asmens pašalinimo iš užimamų pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimo įsigaliojimo dienos. Į minėtas pareigas asmuo gali būti skiriamas jeigu draudimo laikotarpis yra pasibaigęs paskyrimo į šias pareigas dieną.
Numatoma, kad šis įstatymas įsigalioja kartu su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 74 straipsnio papildymo įstatymu.
Projektui po svarstymo pritarė 69, prieš balsavo 21, susilaikė 15 Seimo narių.
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt)