PER LIETUVOS PASIENIEČIŲ ORGANIZUOTĄ TARPTAUTINĘ OPERACIJĄ SULAIKYTA DAUGIAU KAIP 10 TŪKST. NELEGALIŲ MIGRANTŲ
Savanorių pr. 2, LT-03116, Vilnius; tel. (8~5) 271 93 08, (8~5) 271 93 10,
faks. (8~5) 271 93 04; anoniminis nemokamas pasitikėjimo tel. (8~800) 10 112
el. paštas: rvp@pasienis.lt           http://www.pasienis.lt
  2013-12-20      
 
Lietuvos pasieniečių organizuotos dvi savaites trukusios operacijos トPerkūnas” metu prie Europos Sąjungos (ES) šalių ir Šengeno asocijuotų narių išorės sienos bei šių valstybių teritorijose buvo sulaikyta daugiau kaip 10 tūkst. nelegalių migrantų.
Šioje tarptautinėje operacijoje iš viso dalyvavo 23 ES šalys bei asocijuotos Šengeno erdvės narės Norvegija bei Šveicarija.
Operaciją トPerkūnas”, prie šių šalių išorės sienų vykusią nuo rugsėjo pabaigos iki spalio vidurio, organizavo ir koordinavo Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyboje (VSAT) veikiantis Nacionalinis koordinacinis centras, bendradarbiaudamas su Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos išorės sienų valdymo agentūra FRONTEX. Ji suteikė paramą VSAT renkant ir analizuojant operacijos metu surinktus duomenis, susijusius su ES išorės sienos neteisėtu kirtimu. Operacijoje dalyvavo ir Lietuvos policija.
トPerkūno” metu siekta nustatyti ryšį tarp neteisėto ES išorės sienų kirtimo ir antrinės migracijos ES valstybių narių ir Šengeno asocijuotų valstybių narių teritorijose. Svarbus トPerkūno” tikslas taip pat buvo surinkti informaciją apie nelegalios migracijos srautus ES ir Šengeno erdvės teritorijose.
Kiekvienos operacijoje dalyvavusios šalies pareigūnai, atsakingi už sienos apsaugą bei nelegalios migracijos užkardymą, į Lietuvos VSAT Nacionalinį koordinacinį centrą kasdien siuntė ataskaitas apie トPerkūno” metu savo teritorijoje sulaikytus nelegalius migrantus ir išaiškintus tokius atvejus.
Per dvi operacijos savaites Lietuvos pasieniečiai iš minėtose valstybėse iš viso gavo pranešimus apie 2888 įvykius, susijusius su nelegalia migracija prie ES ir Šengeno asocijuotų valstybių išorės sienos ar jų teritorijose. Iš viso トPerkūno” metu įkliuvo 10 459 nelegalūs migrantai, įvairiais keliais atvykę į ES šalis nares ar sulaikyti pasienyje, kai bandė į jas patekti.
Tarp sulaikytųjų minėtu laikotarpiu daugiausiai buvo Sirijos (3770), Eritrėjos (1347) ir Afganistano (590) piliečių.
Operacijos metu taip pat buvo renkama ir Lietuvos VSAT apibendrinama bei analizuojama informacija apie nelegalių migrantų kelionės tikslo valstybes. Apklausų metu paaiškėjo, jog galutiniu kelionės tikslu dažniausiai būdavo įvardinama Vokietija, taip pat daug nelegalų siekė nusigauti į Švediją, Italiją, Šveicariją ir Ispaniją. Be to, remiantis operacijos metu surinktos informacijos analize, tapo aišku, kad Jungtinė Karalystė taip pat yra viena pagrindinių nelegalių imigrantų tikslo valstybių ES.
577 nelegalūs migrantai iš visų sulaikytų daugiau nei 10 tūkst. užsieniečių turėjo įvairius suklastotus dokumentus – pasus, asmens tapatybės korteles, leidimus laikinai ar nuolat gyventi kurioje nors valstybėje, vizas ir kt.
Operacijoje トPerkūnas” dalyvavusių šalių pareigūnai apklausų metu taip pat nustatė, kad vienam nelegaliam migrantui kelionė į kurią nors Europos valstybę vidutiniškai kainavo 1983 eurus. Tiesa, ši suma priklauso nuo tokių veiksnių kaip valstybė, iš kurios nelegalus migrantas pradėjo savo kelionę, vykimo maršruto, valstybių sienų kirtimo būdų ir kt. Kai kurie jų teigė mokėję ir daugiau nei 11 tūkst. eurų.
トPerkūno” metu pasitvirtino jau anksčiau žinomos tendencijos, jog pagrindiniai nelegalių migrantų keliai į ES driekiasi per pietinius Europos regionus bei Viduržemio jūros centrinę dalį.
Be Lietuvos, panašias į トPerkūną” operacijas 2010, 2011, 2012 m. surengė ir koordinavo Belgija, Vengrija, Lenkija, Danija ir Kipras.
 
 

VSAT Viešųjų ryšių skyriaus viršininkas     Giedrius Mišutis
 
 
 
 

271 9308