Paskelbtas konkursas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovo pareigoms užimti

Paskelbtas konkursas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos vadovo pareigoms užimti

 

2019 m. sausio 15 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė konkursą Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) pareigoms užimti.

Norintys kandidatuoti į šias pareigas privalo turėti socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir darbo patirtį vaistų reguliavimo srityje bei puikiai mokėti anglų kalbą.

Pretendentams taip pat keliami reikalavimai išmanyti įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, nacionalinę vaistų politiką, veiklą su farmacijos specialistais, farmacijos produktais, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, darbo santykius bei būti susipažinusiam su ES teisės aktais, reglamentuojančiais farmacijos produktus bei tarptautinėmis konvencijomis dėl veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Taip pat svarbu išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus bei gebėti operatyviai valdyti krizines situacijas.

VVKT paskirtis yra saugoti žmonių sveikatą vertinant vaistinių preparatų kokybę, saugumą ir veiksmingumą, vaistinių preparatų sveikatos technologijas bei kontroliuojant vaistinių preparatų rinką. Tad siekiant užtikrinti įstaigos valdymo skaidrumą, atrankos metu bus skiriamas didelis dėmesys pretendentų nepriekaištingai reputacijai, o po konkurso bus kreipiamasi į STT ir prašoma patikrinti kandidatų biografijas.

Pasibaigus dokumentų priėmimo terminui, kvalifikacinius reikalavimus atitikę asmenys bus kviečiami į pokalbį, kurio metu pristatys savo, kaip įstaigos vadovo, strateginės veiklos gaires. Pokalbio metu bus ypač vertinami pretendentų lyderystės ir vadybos gebėjimai, siekiant įsitikinti, jog naujasis vadovas gebės tinkamai spręsti iškilusias problemas, užtikrinti įstaigos darbo organizavimą ir  koordinavimą, nacionalinės vaistų politikos įgyvendinimo ir farmacinės veiklos kontrolės – funkcijas.

Pageidaujantys dalyvauti, visą reikalingą informaciją ras SAM interneto svetainės skelbimų skiltyje http://sam.lrv.lt/lt/skelbimai-1/konkursai.

 

 

SAM Spaudos tarnyba

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>