Paskelbtas geriausių radijo ir televizijos laidų konkursas „Pragiedruliai“

Paskelbtas geriausių radijo ir televizijos laidų konkursas „Pragiedruliai“

 

 

 

 

 

Š. m. sausio 30 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) paskelbė geriausių 2018 m. radijo ir televizijos laidų konkursą „Pragiedruliai“.

Šiuo konkursu LRTK, kaip visuomet, siekia paskatinti radijo ir televizijos laidų kūrėjus kurti kokybiškesnio ir įvairesnio turinio laidas. Šiais metais LRTK paskelbė šį seniai jau tapusį tradiciniu konkursą septynioliktąjį kartą.

Konkurse bus renkamos geriausios praėjusiais (2018-aisiais) metais pirmą kartą transliuotos radijo ir televizijos laidos.

Laidos bus vertinamos atsižvelgiant į jų aktualumą, išliekamąją ir meninę vertę, originalumą, poveikį ugdant kultūrines, bendražmogiškąsias, pilietines ir estetines vertybes bei darbo profesionalumą ir kūrybiškumą.

Kviečiame laidų kūrėjus aktyviai dalyvauti konkurse.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, turi informuoti apie tai LRTK el. paštu pragiedruliai@rtk.lt. Gavus konkurso dalyvio prašymą, bus suteiktas slaptažodis bei vartotojo vardas, su kuriuo dalyvis galės prisijungti prie LRTK FTP serverio ir į atitinkamus aplankus įdėti „Pragiedrulių“ konkursui skirtą medžiagą: laidos įrašą, laidos pristatymo įrašą ir lydraštį.

Teikiant laidą konkursui, laidos antraštėje turi būti nurodyta: tikslus laidos pavadinimas, programos pavadinimas, kurioje buvo transliuota laida, ir pilna transliavimo data. Laidos turi būti pateikiamos be „DRM“ paslaugos, ne didesnės nei 1 GB apimties.

Prie kiekvienos laidos turi būti pateikiamas lydraštis, kuriame reikia nurodyti: laidos pavadinimą, pagrindinio laidos autoriaus vardą ir pavardę (ne kūrybinės grupės), laidos trukmę, televizijos ar radijo programą, kurioje buvo transliuota laida, transliavimo datą, kontaktinius duomenis bei trumpą laidos apibūdinimą.

Laidas konkursui gali siūlyti ir visuomenės atstovai elektroniniu paštu pragiedruliai@rtk.lt nurodydami tikslų siūlomos laidos pavadinimą ir televizijos ar radijo programą, kurioje ta laida buvo transliuota.

Medžiagą konkursui reikia pateikti iki 2019 m. kovo 1 d.

Konkurso „Pragiedruliai“ nugalėtojų apdovanojimų vakaras numatomas 2019 m. balandžio 25 d. Apie jį konkurso dalyviai bus informuoti papildomai.

Plačiau su konkursu galite susipažinti konkurso nuostatuose (LRTK svetainės www.rtk.lt paskyroje „Pragiedruliai“ paskelbtame pranešime), taip pat apie konkursą galite pasiteirauti telefonu (8 5) 233 0660 arba el. paštu pragiedruliai@rtk.lt.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>