Pasirengimas „Brexit’ui”: išstojimui be susitarimo skirtos priemonės, susijusios su „Erasmus+”, socialine apsauga ir ES biudžetu

Pasirengimas „Brexit’ui”: išstojimui be susitarimo skirtos priemonės, susijusios su „Erasmus+”, socialine apsauga ir ES biudžetu

 

Šiandien Europos Komisija priėmė išstojimo be susitarimo scenarijui skirtas nenumatytų atvejų priemones, susijusias su „Erasmus+” studentais, socialinės apsaugos koordinavimo taisyklėmis ir ES biudžetu.

 

Šiandienos priemonės užtikrintų, kad Jungtinei Karalystei išstojus iš ES be susitarimo:

– 2019 m. kovo 30 d. programoje „Erasmus+” dalyvaujantys jaunuoliai iš ES ir JK galėtų be pertraukos pabaigti studijas;

– ES valstybių narių institucijos, apskaičiuodamos tokias socialines išmokas kaip pensijos, ir toliau atsižvelgtų į draudimo, (savarankiško) darbo ar gyvenimo Jungtinėje Karalystėje laikotarpius iki išstojimo;

– ES finansavimo gavėjai Jungtinėje Karalystėje ir toliau gautų išmokas pagal dabartines sutartis, jeigu Jungtinė Karalystė toliau vykdys su ES biudžetu susijusius finansinius įsipareigojimus. Šis klausimas su Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės finansiniu susitarimu nesusijęs.

Šios priemonės nesušvelnins bendro išstojimo be susitarimo poveikio – jos to padaryti negali. Be to, jomis niekaip negalima kompensuoti nepakankamo pasirengimo arba suteikti visapusiškos naudos, kuri prilygtų narystės ES teikiamai naudai, arba numatyti palankių pereinamojo laikotarpio sąlygų, panašių į nustatytąsias Susitarime dėl išstojimo. Šiandienos pasiūlymai yra laikini, taikomi ribotai ir juos vienašališkai priims ES.

 

 

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_lt.htm

 

Komisijos svetainė, skirta pasirengti „Brexit’ui”

 

 

 

Gražios popietės

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2430335

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>