PASIRAŠYTA ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS SUTARTIS “VISUOMENINIO PASTABŲ/PASIŪLYMŲ REGISTRO INFORMACINĖS SISTEMOS, SKIRTOS MOBILIESIEMS ĮRENGINIAMS, PROTOTIPO KŪRIMAS”
   
Institucijos atsakingos už 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų paramos programą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” priemonę „Intelektas LT” teigiamai įvertino „Affecto Lietuva” pateiktą paraišką „Inovatyvios visuomeninio pastabų/ pasiūlymų registro informacinės sistemos, skirtos mobiliems įrenginiams, prototipo sukūrimas” ir2013 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašyta trišalė paramos teikimo sutartis tarp UAB „Affecto Lietuva”, VšĮ Verslo paramos agentūros ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos.
Pagal šią sutartį projektui įgyvendinti mūsų įmonei yra skirta 744 680,00Lt parama. Numatoma projekto trukmė 22 mėn, jispradedamas įgyvendinti 2013 m. gruodžio 2 d. ir bus pabaigtas iki 2015 m. spalio 30 d. Tai jau 9-asis mūsų įmonės projektas įgyvendinamas pagal ES finansavimo priemonę „Intelektas LT”.
Projekto metu, kartu su partneriu Vilniaus universitetu, numatoma:
Atlikti visuomeninio pastabų/pasiūlymų registro informacinės sistemos, skirtos mobiliesiems įrenginiams, prototipo kūrimo taikomuosius mokslinius tyrimus (veiklos metu bus nustatyta, kokius parametrus būtina užfiksuoti išmaniuoju telefonu tam, kad būtų įmanoma išspręsti objektų gabaritų nustatymo problemą. Bus analizuojami objektų ribų išskyrimo, segmentavimo algoritmai ir jų paklaidos, vertinamos tekstūros analizės teikiamos galimybės, sprendžiant objektų išskyrimo rastriniame vaizde uždavinius, vertinama, kas gali turėti įtakos gabaritų nustatymo algoritmo paklaidoms ir jų dydžiams);
Atlikti visuomeninio pastabų/pasiūlymų registro informacinės sistemos, skirtos mobiliesiems įrenginiams, prototipo programavimo ir testavimo darbus (sukurti programos (modulio) Beta versiją) (veiklos metu bus atliekami darbai, būtini sprendinio prototipo sukūrimui: projektavimas, kūrimas, testavimas bei dokumentavimas. Sprendinio projektavimo metu bus apibrėžtas galutinis prototipo funkcionalumas, suprojektuotos naudotojo sąsajos, parinkta tinkamiausia techninė architektūra. Testavimo darbų metu bus apibrėžtas funkcionalumas bei ištaisytos kūrimo metu nepastebėtos klaidos. Sukurtas prototipas bus dokumentuotas).
UAB „Affecto Lietuva” planuojamas sukurti inovatyvus visuomeninio pastabų/pasiūlymų registras yra aktualus komunikacijos tarp piliečių ir savivaldos, valstybės ir infrastruktūros aptarnavimo organizacijų palengvinimui ir paspartinimui, jos kokybės užtikrinimui, todėl sukurto produkto tikslinė rinka yraprivatūs ir vieši juridiniai asmenys, veikiantys kelių, transporto, infrastruktūros priežiūros srityse, aplinkosaugos sektoriuje, taip pat savivaldos, valstybės institucijos.
Produktas bus unikalus tuo, kad leis įgyvendinti priemones, suteikiančias galimybętinkamai parametrizuotas pastabas/pasiūlymus siųsti, fiksuoti ir analizuoti greitai, kokybiškai, efektyviai, informatyviai, visuotinai prieinamu, patogiausiu būdu ir pasižymės unikaliomis savybėmis (nuotolinis objekto preliminarių parametrų įvertinimas be poreikio atlikti detalius matavimus, operatyvus duomenų apie objektų parametrus perdavimas/gavimas), kurias išnaudodamos privačios įmonės ar viešosios įstaigos ir institucijos turės galimybę savo veikloje optimizuoti vykdomus procesus, pagreitinti sprendimų priėmimą, pagerinti išteklių valdymą.
Projekto įgyvendinimas ir produkto komercializavimas sudarys sąlygas plėsti UAB „Affecto Lietuva” veiklos apimtis, didinti pajamas, stiprinti Įmonės konkurencingumą vietiniu ir tarptautiniu mastu, pozicionuojant Įmonę kaip kompaniją, kuriančią inovatyvius sprendimus mobiliųjų technologijų rinkai.
Kontaktinis asmuo:
Vaidotas Bagdonavičius
UAB „Affecto Lietuva“ rinkodaros vadybininkas
marketingas@affecto.com
Tel.: 8-5 212 3712
Mob.: 8-685 60314