PASIRAŠYTA ES STRUKTŪRINĖS PARAMOS SUTARTIS “PAPILDYTOS MOBILIOSIOS REALYBĖS PROTOTIPO KŪRIMAS”
 
Institucijos atsakingos už 2007-2013 metų ES struktūrinių fondų paramos programą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra” priemonę „Intelektas LT” teigiamai įvertino „Affecto Lietuva” pateiktą paraišką „Mobilios papildytos realybės prototipo kūrimas” ir 2013 m. gruodžio 16 d. buvo pasirašyta trišalė paramos teikimo sutartis tarp UAB „Affecto Lietuva”, VšĮ Verslo paramos agentūros ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos.
Pagal šią sutartį projektui įgyvendinti mūsų įmonei yra skirta 664 963,00 Lt parama. Numatoma projekto trukmė 22 mėn, jis pradedamas įgyvendinti 2013 m. gruodžio 2 d. ir bus pabaigtas iki 2015 m. spalio 30 d. Tai jau 8​-asis mūsų įmonės projektas įgyvendinamas pagal ES finansavimo priemonę „Intelektas LT”.
Projekto metu numatoma kartu su partneriu Vilniaus Gedimino technikos universitetu:
Atlikti Papildytos mobiliosios realybės prototipo kūrimo taikomuosius mokslinius tyrimus (veiklos metu bus išsiaiškinti pagrindiniai kuriamos programos reikalavimai, šaltiniai, apibrėžiami reikalavimai papildytos realybės programos prototipui, parengiamas architektūrinis prototipo modelis ir kt.);
Atlikti Papildytos mobiliosios realybės prototipo programavimo ir testavimo darbus (sukurti programos (modulio) Beta versiją) (veiklos metu atliekami programos prototipo kūrimo ir testavimo darbai, bandomojo pavyzdžio įvertinimas, taip pat bus vykdomi programavimo darbai pagal taikomųjų mokslinių tyrimų veiklos metu parengtus papildytos realybės programos, skirtos mobiliosioms technologijoms, prototipo dokumentus – suprojektuotą loginę prototipo architektūrą bei specifikaciją).
UAB „Affecto Lietuva” planuojamas sukurti mobilios papildytos realybės modulis yra aktualus, kuriant naujas ar modifikuojant jau sukurtas aplikacijas mobiliesiems įrenginiams, todėl sukurto produkto tikslinė rinka yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriantys ar norintys susikurti mobiliąją aplikaciją, kuri turėtų išskirtines, inovatyvias savybes.
Produktas bus unikalus tuo, kad leis panaudoti realaus laiko informaciją teksto forma, grafika, garso ir kitus virtualius patobulinimus, integruotus su realaus pasaulio objektais, ir pasižymės unikaliomis savybėmis (platus funkcionalumas, integracijos su kitomis sistemomis ir socialiniais tinklais galimybės, vaizdo atpažinimas, apdorojimas, kt.), kurios patenkins augančius mobiliųjų technologijų rinkos vartotojų informacijos pasiekiamumo, išsamumo, operatyvumo poreikius.
Projekto įgyvendinimas ir produkto komercializavimas sudarys sąlygas plėsti Įmonės veiklos apimtis, didinti pajamas (ypač eksportą), stiprinti Įmonės konkurencingumą vietiniu ir tarptautiniu mastu, pozicionuojant Įmonę kaip kompaniją, kuriančią inovatyvius sprendimus mobiliųjų technologijų rinkai. 
Kontaktinis asmuo:
Vaidotas Bagdonavičius
UAB „Affecto Lietuva“ rinkodaros vadybininkas
marketingas@affecto.com
Tel.: 8-5 212 3712
Mob.: 8-685 60314