Naujų metų proga savivaldybės bomba kauniečiams
Aleksoto seniūnijai priklausančios Šeštokų gatvės gyventojai pasipiktinę dėl Kauno miesto savivaldybės darbo ir sudaromų planų, kurie, atrodytų, braižomi atmestinai.
Gerais norais grįsti ketinimai
2013-2023 metų Kauno miesto bendrajame plane numatyta plėsti Šeštokų gatvę tiesiant trijų arba keturių eismo juostų kelią. Nors ketinimai gerinti miesto infrastruktūrą atrodytų pagirtini, tačiau kyla problemų dėl to, jog kelią ketinama plėsti ne šalia esančių apleistų krūmynų bei pievos sąskaita, o, kaip nurodyta bendrajame plane, individualių gyvenamųjų namų teritorijoje. Laikantis plano, 14 namų turėtų būti nugriauti, o kitapus kelio esančios apleistos teritorijos būtų nė nepaliestos.
Pažadai
„ Beveik prieš pusmetį, gyventojams kreipusis į miesto savivaldybės darbuotojus, buvo gautas patvirtinimas, jog kelio riba nubrėžta netiksliai ir klaida bus pataisyta. Vis dėlto, naujų metų išvakarėse,  pateiktame patikslintame 2013-2023 metų Kauno miesto bendrajame plane Šeštokų gatvės namus kertančios linijos nebuvo perbraižytos, o į gyventojų prašymą koreguoti kelio ribas neatsižvelgta,“ – sako Šeštokų g. gyventojai.
Viešojo susirinkimo, kuris įvyko gruodžio 30 d., metu, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius dar kartą patikino, jog kelias tikrai nebus plečiamas griaunant namus, o plane nubrėžtos linijos yra netikslios.
„Tai yra techninė klaida, kadangi gatvės ašinė linija yra pateikta pagal registrų centro koordinates. Registrų centro koordinatės buvo duotos gatvių charakteristikai. Pagrindinės ašys pateiktos pagal seną gatvę“, – sako N. Valatkevičius.  
Susirinkimo metu Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas patikino, jog gatvės ašinė linija bendrajame plane bus perbraižyta pagal gyventojų sklypų koordinates, įregistruotas registrų centre. Tačiau šis atsakymas skamba jau nebe pirmą kartą, o dokumentuose pakeitimai nedaromi. Dauguma Šeštokų g. namų statyti prieš 50 ir daugiau metų, juose gyvena jau trečia karta.  Kyla klausimas – kokio senumo duomenimis remiamasi rengiant bendruosius miesto planus ir kodėl bendrojo plano korekcijos negalėjo būti atliktos anksčiau? Juolab, jog gyventojai šiuo klausimu jau yra ne kartą kreipęsi į miesto savivaldybę. Kiek dar kartų teks priminti Kauno miesto savivaldybės darbuotojams ištaisyti savo klaidas ir kaip bendruosius miesto planus laikyti svariais, dešimtmečio laikotarpiu miesto infrastruktūras apsprendžiančiu dokumentu, kai brėžiniai atliekami netiksliai?

 
Daugiau informacijos:
Šeštokų gatvės gyventoja
Jūratė Petrikaitė
Tel. 8 686 24675