Mykolo Romerio universiteto (MRU) laikinąja rektore paskirta profesorė dr. Inga Žalėnienė

Mykolo Romerio universiteto (MRU) laikinąja rektore paskirta profesorė dr. Inga Žalėnienė

Mykolo Romerio universiteto Tarybos posėdyje jos nariai laikinąja Mykolo Romerio universiteto rektore nuo 2019 metų sausio 16 dienos paskyrė Mykolo Romerio Teisės mokyklos Privatinės teisės instituto profesorę daktarę Ingą Žalėnienę.

Pasak I. Žalėnienės, šiuo pereinamuoju laikotarpiu, kol bus išrinktas naujasis universiteto rektorius, universiteto strateginiai planai ir tikslai nesikeičia, o pradėti darbai bus tęsimai toliau: „Vadovaujant Algirdui Monkevičiui universitetas padarė milžinišką proveržį, – sako I. Žalėnienė. – Optimizuoti universiteto kaštai, įgyvendintos struktūrinės administracinės pertvarkos, todėl šiandien universitetas turi tvarų ir subalansuotą biudžetą. Toliau bus skiriamas milžiniškas dėmesys studijų programų turinio gerinimui, tarpkryptiniams ir tarpdisciplininiams moksliniams tyrimams, tarp prioritetinių universiteto tikslų ir tarptautinių partnerysčių plėtojimas, aktyvesnis dalyvavimas tarptautiniuose tematiniuose tinkluose“

Inga Žalėnienė nuo 2017 metų yra Mykolo Romerio universiteto studijų ir mokslo prorektorė. 2010-2012 metais užėmė mokslo prorektorės, 2012-2016 – mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorės pareigas. I. Žalėnienė taip pat yra Pasaulio universitetų asociacijos (IAU) valdybos narė. Naujojo Mykolo Romerio universiteto rektoriaus rinkimai numatyti kovo mėnesį.

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>