Migruojančių asmenų socialinių garantijų klausimai aptarti ES socialinės apsaugos koordinavimo administracinės komisijos susitikime

  
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
A. Vivulskio g. 11, LT-03610, Vilnius 
Kontaktai:
Tel.: 266 8191, 266 8122, 266 4258
El. paštas: info@socmin.lt
Faks. 266 4209
www.socmin.lt

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI
2013 12 19

Gruodžio 18-19 dienomis Vilniuje vyksta Europos Sąjungos (ES) Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos dviejų dienų susitikimas, kuriame didžiausias dėmesys skirtas migruojančių asmenų socialinių garantijų klausimams.
ES socialinės apsaugos koordinavimo administracinė komisija šiandien nagrinėjo socialinės apsaugos koordinavimo reglamentų administravimo ir interpretavimo klausimus. Didelis dėmesys skirtas ES reglamentuose aprašytiems pensijų, nedarbo, šeimos, sveikatos draudimo klausimams.
トPasinaudojęs teise dirbti ar gyventi kitoje ES valstybėje, žmogus neturi atsidurti prastesnėje padėtyje nei tas, kuris visą laiką gyveno ir dirbo toje pačioje šalyje”- sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinės teisės skyriaus vedėja Mariana Žiukienė ir šios administracinės komisijos pirmininkė.
Administracinės komisijos susitikime po diskusijų patvirtinta Praktinio vadovo nauja dalis dėl gyvenamosios vietos, kurioje pateikti konkretūs gyvenamosios vietos nustatymo pavyzdžiai.
トES socialinės apsaugos reglamentuose vartojama トgyvenamosios vietos” sąvoka turi svarbią reikšmę, todėl turi būti vienodai interpretuojama visoje ES. Tikimės, kad atnaujintas Vadovas praktikoje padės geriau taikyti ES reglamentus”, – teigia komisijos pirmininkė M.Žiukienė.
Susitikime daug diskutuota dėl darbuotojų komandiravimo problemų. Nagrinėtas Vengrijos-Austrijos ginčas, aptarti darbuotojų komandiravimo ir darbo keliose valstybėse atribojimo, galimybės pakeisti komandiruojamą darbuotoją, komandiravimo dokumentų procedūrų tobulinimo klausimai. Sutarta komandiravimo klausimus dar detaliau nagrinėti atskiro susitikimo metu 2014 metais.
Administracinės komisijos susitikime pristatytos darbo grupių ataskaitos dėl keitimosi asmenine informacija, siekiant vengti klaidų ir sukčiavimo taikant ES reglamentus, dėl vaiko auginimo laikotarpių įskaitymo į pensijų stažą, medicininės informacijos. Administracinė komisija svarstė galimybę pratęsti pereinamąjį laikotarpį dėl perėjimo prie elektroninio keitimosi informacija socialinės apsaugos klausimais, kaip numatyta ES socialinės apsaugos reglamentuose.
Tai buvo paskutinis iš 14 Lietuvoje organizuotų Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai renginių socialinės apsaugo srityje.

Komisijos posėdyje dalyvavo 28 ES valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių socialinės apsaugos ekspertai, taip pat – Europos Komisijos atstovai, keleto užsienio universitetų ekspertai. Iš viso posėdyje dalyvavo apie 140 žmonių. Prieš komisijos posėdį gruodžio 17 d. vyko baigiamoji projekto dėl sukčiavimo ir klaidų vengimo skiriant išmokas darbuotojams migrantams konferencija.
Renginį organizavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.
  
Cituojant prašome nurodyti šaltinį