LSU pritarė aukštųjų mokyklų konsorciumo sutarčiai
Lietuvos sporto universitetas Senatas pritarė sutarčiai, kurią pasirašius bus įsteigtas keturių Lietuvos aukštųjų mokyklų konsorciumas. Ją rytoj (gruodžio 20 d.) Vilniuje pasirašys  Lietuvos sporto universitetas, Vilniaus universitetas, Vilniaus dailės akademija bei Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
トŠiuo metu Europoje sparčiai populiarėja universitetų konsorciumai. Jie svarbūs pažangiai ir naudingai partnerystei tarp aukštųjų mokyklų.  Džiaugiamės, kad mūsų universitetas dalyvaus šio konsorciumo veikloje ir bendradarbiaus su Lietuvos aukštojo mokslo lyderiais”,- teigė LSU rektoriaus prof. habil. dr. Albertas Skurvydas.
Pasirašydamos sutartį, aukštosios mokyklos susivienija bendradarbiauti mokslo ir meno tyrimų, studijų, kultūros srityse, rengti bendrą doktorantūrą, jungtines studijų programas ir modulius, plėtoti jungtinę mokymosi visą gyvenimą veiklą, dalytis gerąja patirtimi užtikrinant ir tobulinant studijų kokybę. 
Universitetų konsorciumo sutartį pasirašys keturių aukštųjų mokyklų vadovai: l. e. p. Vilniaus universiteto rektorius prof. habil. dr. Jūras Banys, LSU rektorius prof. habil. dr. Albertas Skurvydas, l. e. p. Vilniaus dailės akademijos rektorius prof. Audrius Klimas bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektorius prof. Zbignevas Ibelhauptas.
LSU informacija