LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA

2019 01 26 LK Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko LDK istorinę  ir kultūrinę atminti puoselėjančių organizacijų iškilmingas labdaros pokylis. Šventės dalyvius palaimino Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas brolis, kunigas dr. Paulius Saulius Bytautas.

Šventinio labdaros vakaro garbės svečias -mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, habil. m. dr. ir visuomenės veikėjas Liudas Mažylis tarė sveikinimo žodį ir įteikė organizatoriams dovanas: knygą „Lietuvos valstybės atkūrimo procesas” ir čia pat pasirašytą originalaus dydžio 2017 m. jo atrasto Vokietijoje Lietuvos Tarybos 1918 m. Vasario 16 d. Nutarimo dėl Lietuvos  Nepriklausomybės paskelbimo originalo kopiją. Šios dovanos prof. Liudo Mažylio ir renginio organizatorių bendru sutarimu buvo skirtos  labdaros aukcionui. Renginio dalyviai itin aktyviai varžėsi dėl šių vertingų prizų ir parduotos už aukščiausią pasiūlyta kainą, net už 1010ᆲ, o labdaros aukciono ir labdaros loterijos metu gautos lėšos 3200ᆲ bus skiriamos Kauno „Arkos” bendruomenei. Į šventinį vakarą pakviesti maloniai atvyko ir šios bendruomenės nariai ir globotiniai. Padėkoję labdaros vakaro dalyviams už dosnumą ir geranoriškumą, papasakojo apie savo veiklą, pakvietė apsilankyti ir susipažinti jų bendruomenės namuose.Visiems renginio dalyviams teko ir suvenyrai – „Arkos”  bendruomenės auklėtinių rankomis kurtos simbolinės dovanėlės – dailios žvakės. Tegu jų šildanti liepsna jungia visų mūsų kasdieną, kviečia gerumui, suburia prasmingiems darbams ir nuoširdžioms šventėms linkėjo bendruomenės nariai.

LDK istorinę atmintį puoselėjančių organizacijų vardu p. Danielius Vervečka  ir p. Artūras Giedraitis  įteikė profesoriui Liudui Mažyliui dokumentų, saugomu Lietuvos ir Vokietijos archyvuose, kopijas. Tai 1918 metų tarptautinis Lietuvos Tarybos susirašinėjimas dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo, bei už Lietuvos istorijos puoselėjimą apdovanojo LDK Atminties rūmų Didžiaja žvaigžde.

Pokylio metu taip pat iškilmingai buvo įteikti naujiems nariams Kilmės liudijimus, simboliniai LDK piliečių pasai, LDK kilmingųjų palikuonių vardiniai ženklai-insignijos.

LDK Atminties rūmai ir LDK Kilmingųjų palikuonių bendrija padeda atrasti giminės istorijas, sudaro genealoginius medžius ir patvirtina juos, bei įteikia tai liūdijančius kilmės dokumentus. Jau ne vienas šimtas giminių atrado savo giminės istorijos šaknis, bei susipažino su naujais giminaičiais apie kuriuos net anksčiau nežinojo.

 

Pagarbiai,

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS

KILMINGŲJŲ PALIKUONIŲ BENDRIJA

KANCLERIS

Zigmantas Katinas

administracija@kilmingieji.lt

www.LDK-ATMINTIS.lt

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>