Karolis Sankovski išrinktas „RB Rail AS” stebėtojų tarybos pirmininku

Karolis Sankovski išrinktas „RB Rail AS” stebėtojų tarybos pirmininku

 

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI

2019-01-16

Karolis Sankovski išrinktas „RB Rail AS” stebėtojų tarybos pirmininku

Sausio 10 d. „RB Rail AS” stebėtojų tarybos pirmininku buvo išrinktas Karolis Sankovski, o jo pavaduotojais tapo Riia Sillave ir Edvins BerziFš. Akcininkų sutartyje ir tarybos įstatuose numatyta, kad pirmininkas ir du jo pavaduotojai renkami rotacijos principu vienų metų kadencijai.

Akcininkų sutartyje taip pat nurodyta, kad kiekvienais metais stebėtojų tarybai rotacijos principu vadovauja vis kitos šalies atstovas, o šiemet tarybai pirmininkauja Lietuvos atstovas.

„2018-ieji buvo ypač svarbūs globalaus „Rail Baltica” projekto įgyvendinimui, per kuriuos projekto komandos visose trijose valstybėse pasiekė daug svarbių tikslų. Svarbiausi iš jų – pirmųjų detaliojo techninio projektavimo pirkimų paskelbimas ir trečiosios CEF dotacijos užtikrinimas”, – pažymėjo „RB Rail AS” stebėtojų tarybos pirmininkas Karolis Sankovski. „Nekantrauju sėkmingai tęsti progresą ir bendradarbiavimą, kuriam netrukus pradės vadovauti naujasis bendrovės direktorius. Labai svarbu užtvirtinti projekto progresą tam, kad pasiruoštume kitiems CEF šaukimams, kurie užtikrins naujas finansavimo galimybes.”

Stebėtojų tarybą sudaro šeši nariai – du kiekvieno akcininko nominuoti nariai renkami trejų metų kadencijai. Estijai atstovauja Ekonomikos ir susisiekimo ministerijos transporto ir logistikos kancleris Anti Moppelas, ir „Rail Baltic Estonia” vadovė Riia Sillavė. Latvijai – SJSC „Latvijas dzelzce<š” valdybos pirmininkas Edvins Berzinš ir teisės reikalų direktoriaus pavaduotoja administraciniais klausimais Vineta Rudzitė. Lietuvai – UAB „Rail Baltica statyba” ir AB „Lietuvos geležinkeliai” geležinkelių infrastruktūros direkcijos vadovas Karolis Sankovski ir AB „Lietuvos geležinkeliai” valdybos pirmininkas Romas Švedas.

Karolio Sankovski biografija

Prieš pradėdamas eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai”, K. Sankovski dirbo AB „Litgrid” valdyboje ir vadovavo įmonės strateginės infrastruktūros padaliniui. Eidamas šias pareigas jis buvo atsakingas už elektros perdavimo jungčių tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link”) ir Lietuvos ir Švedijos („NordBalt”), strateginės svarbos projektų, įgyvendinimą.

Karolis Sankovski ėjo įvairias pareigas AB „Litgrid”, taip pat yra dirbęs aplinkos apsaugos skyriaus vadovu („LitPol Link Sp. z o.o.”) ir teisininku (AB „Lietuvos energija”).

K. Sankovski turi Vilniaus Mykolo Romerio universiteto teisės bakalauro ir Provanso Aix-Marseille universiteto (Prancūzija) teisės magistro laipsnius.

RB RAIL AS

RB RAIL AS yra bendra Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos įmonė, įsteigta įgyvendinti Rail Baltica projektą – pirmąjį tokio pobūdžio infrastruktūros projektą Baltijos regione.

RB RAIL AS yra projekto „Rail Baltica” centrinis koordinatorius. Įgyvendinant projektą numatyta nutiesti greitojo geležinkelio liniją ir sukurti infrastruktūrą nuo Talino iki Lietuvos ir Lenkijos sienos. „Rail Baltica” bus elektrifikuota vieša geležinkelio linija – ekologiška ir moderni transporto sistema.

Gintaras Liubinas

Komunikacijos departamentas

AB „Lietuvos geležinkeliai”

Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, Lietuva

tel.: 8 5 269 33 40

mob.: +370 694 714 90

el. paštas: gintaras.liubinas@litrail.lt

www.litrail.lt, www.traukiniobilietas.lt

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>