INVESTICIJŲ TENDENCIJOS PRAMONĖJE
Nr. 19/327
2013 m. gruodžio 20 d., Vilnius

PROGNOZUOJAMA, KAD INVESTICIJOS PRAMONĖJE 2014 M. DIDĖS, BET MAŽIAU NEI 2013 M.
2013 m., palyginti su 2012 m., investicijos pramonės įmonėse beveik nesikeitė, rodo pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai. 2013 m. 49 procentai įmonių vadovų teigė, kad investicijos didėjo (prieš metus – 48 proc.), 33 procentai – kad mažėjo (prieš metus – tiek pat), o 3 procentai įmonių visai neturėjo investicijų (prieš metus – 4 proc.). Daugiausia investicijų 2013 m. turėjo chemijos produktų, maisto ir gėrimų pramonės gamybos įmonės, labiausiai investicijos sumažėjo vaistų ir farmacinių preparatų gamybos įmonėse.
Pramonės įmonių vadovai prognozuoja, kad investicijos 2014 m. augs, – taip teigė 15 procentų vadovų. Dauguma (71 proc.) planuoja tokias pačias investicijas kaip ir praėjusiais metais, mažėjimą numato 7 procentai, o 7 procentai investuoti neketina. Prognozuojama, kad labiausiai investicijos didės metalo bei guminių ir plastikinių gaminių gamybos įmonėse.
1 pav. Investicijų pokyčiai ir prognozė
 
Apklausos duomenimis 2013 m. pramonės įmonės daugiausia investavo į senų įrenginių pakeitimą (31 proc.), gamybinio pajėgumo plėtrą (25 proc.), gamybos procesų mechanizavimą ir automatizavimą bei kitiems tikslams po 22 procentus. Tačiau 2013 m., palyginti su 2012 m., šiek tiek pasikeitė įmonių investavimo struktūra: daugiau įmonių investavo į gamybos procesų mechanizavimą bei automatizavimą ir gamybinio pajėgumo plėtrą, ir mažiau skyrė investicijų kitiems tikslams (t. y. užterštumo mažinimui, reklamai, darbo saugos priemonių įsigijimui ir kt.).
2014 m. mažiau įmonių vadovų (22 proc.) planuoja investuoti į gamybinio pajėgumo plėtrą ir daugiau (27 proc.) žada skirti kitiems tikslams (žr. 2 pav.).
 
 
 
 
 
 

2 pav. Pagrindinės investavimo kryptys
 
Apklausos duomenimis, investicijas labiausiai skatina gaminamos produkcijos paklausa, – šią priežastį nurodė 87 procentai įmonių vadovų. Didelę įtaką investicijoms turi ir finansiniai ištekliai arba numatomas pelnas ir techniniai veiksniai, – taip teigė 76-80 procentų įmonių vadovų.
Pramonės įmonių investicijų tyrimas atliekamas pagal metodologiškai suderintą ES programą. Jis grindžiamas įmonių vadovų apklausa apie įvykusius ir prognozuojamus įmonių investicinės veiklos pokyčius. Tyrimas atliekamas spalio-lapkričio mėnesiais. Apklausiama daugiau kaip 80 respondentų – maždaug dešimtadalis visų pramonės įmonių, kurių pajamos sudaro apie 80 procentų visų pramonės įmonių pajamų.
Atsakydamas į investicijų tyrimo anketos klausimus, respondentas gali pasirinkti teigiamą (+), neutralų (=) arba neigiamą (-) atsakymą. Apibendrinant apklausos rezultatus, atskirai sudedami teigiami, neigiami ir neutralūs atsakymai. Atsižvelgiant į įmonių dydį (metines pajamas), apskaičiuojama įmonių, pasirinkusių skirtingus atsakymus, dalis (proc.). Teigiamų ir neigiamų atsakymų skirtumas vadinamas balansu.
Kitas pranešimas spaudai apie investicijų tendencijas pramonėje bus skelbiamas 2014 m. gruodžio 19 d.
 

Generalinio direktoriaus pavaduotoja  Aldona Gibaitė-Kudžmienė
 

Pasiteirauti: Antanina Valiulienė
Įmonių statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5) 236 4858
El. p. antanina.valiulienė@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt
 
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.