IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
VALSTYBĖS ĮMONĖ
IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ
2013-12-27
KONTEINERIŲ SAUGUMO PAGRINDIMO DOKUMENTAI PATEIKTI VATESI
 
Š. m. gruodžio 23 d. VĮ Ignalinos atominė elektrinė (IAE) pateikė valstybiniam reguliatoriui Valstybinei atominės energetikos saugumo inspekcijai (VATESI) pagamintų panaudoto branduolinio kuro saugojimui skirtų konteinerių nukrypimų nuo patvirtinto techninio projekto pagrindimo dokumentus.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad 2011 metų pirmame pusmetyje IAE gavo pagamintų konteinerių gamyklinę dokumentaciją, kurią išanalizavus buvo nustatyti realiai pagamintų konteinerių atskirų parametrų neatitikimai gamintojo parengtiems bei atitinkamai patvirtintiems techniniam projektui ir preliminariai saugos analizės ataskaitai. Š. m. spalio mėn. projekto B1 (Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla) vienas iš projektą vykdančių konsorciumo partnerių GNS įmonei pateikė visus IAE reikalaujamus nustatytų pagamintų konteinerių neatitikimų gamintojo parengtam techniniam projektui pagrindimo dokumentus, kuriuos peržiūrėjo ir išanalizavo IAE specialistai. Papildomai pagamintų konteinerių saugumo pagrindimo dokumentai buvo įvertinti ir teigiama išvada gauta iš nepriklausomų ekspertų. Po šių išvadų gavimo panaudoto branduolinio kuro konteinerių nukrypimų pagrindimo dokumentai buvo pateikti VATESI, kuri juos įvertins ir pateiks išvadą dėl konteinerių sudedamosios medžiagos modifikacijos atitikimo saugumo reikalavimams ir tinkamumo panaudoto branduolinio kuro saugojimui.
Natalija Survila-Glebova,
L. e. p. IAE Komunikacijos vadovė
El. p. natalija.survila@iae.lt
Tel. (8-386) 28242