Europos Parlamentas tampa skaidresnis

Europos Parlamentas tampa skaidresnis

Europos Parlamentas tampa skaidresnis

Ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) patvirtino savo vidaus taisyklių pakeitimus, kurie leis jam veikti efektyviau ir skaidriau.

 

EP nariai, kuruojantys teisės aktų priėmimą – pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir komitetų pirmininkai – nuo šiol privalės skelbti visus suplanuotus susitikimus su interesų grupių atstovais, kuriems taikomi Skaidrumo registro reikalavimai. Kiti EP nariai taip pat skatinami internete skelbti savo susitikimus su interesų grupių atstovais.

EP interneto svetainėje atsiras galimybė europarlamentarams skelbti informaciją apie tai, kaip ir kur jie panaudojo bendrosioms išlaidoms skirtą išmoką.

Naujosios taisyklės numato, kad Parlamento nariai turi susilaikyti nuo „netinkamo elgesio” (pavyzdžiui, plakatų rodymo plenariniuose posėdžiuose), vengti įžeidžiančių kalbų (šmeižto, taip pat neapykantą ar diskriminaciją kurstančių kalbų), taip pat psichologinio ar seksualinio priekabiavimo. Nuo šiol EP narių elgesio kodeksas taps Darbo tvarkos taisyklių priedu, todėl EP nariai privalės raštu įsipareigoti jo laikytis. Atsisakiusiam pasirašyti tokį įsipareigojimą EP nariui gali būti uždrausta užimti atsakingas pareigas, būti paskirtam pranešėju, taip pat atstovauti Parlamentui trišaliame susitikime arba oficialioje delegacijoje. Jei EP narys rimtai pažeistų šias taisykles, galėtų būti pritaikytos nuobaudos.

Naujosios taisyklės taip pat suteiks teisę Europos Parlamentui, gavus mažiausiai 50 piliečių kreipimąsi, prašyti Europos politinių partijų ir fondų institucijos patikrinti, ar atitinkama europinė partija ar fondas atitinka ES sutartyse ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus.

Reforma apima ir parlamentinius klausimus, tokius kaip interpeliacijos ES Tarybai ir Komisijai, taip pat EP komitetų bei jungtinių grupių veikimo tvarką.

„Šie darbo tvarkos taisyklių pakeitimai – dar vienas žingsnis siekiant, kad Europos Parlamentas taptų veiksmingesnis ir skaidresnis”, – pažymėjo pranešėjas Richard Corbett (Socialistai ir demokratai, Jungtinė Karalystė).

Atnaujintos taisyklės patvirtintos 496 nariams balsavus už, 114 – prieš ir 33 susilaikius. Jos įsigalios vasario 11 d., tačiau nuostatos, susijusios su EP narių elgesiu, taip pat komitetais ir EP narių pareigybėmis juose įsigalios kitos EP kadencijos pradžioje, liepos 2 d.

Daugiau informacijos:

EP Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai

ES Skaidrumo registras

Robertas Pogorelis

EP ryšių su žiniasklaida administratorius

 

+ 370 5 212 1530

+ 370 689 53306

 

robertas.pogorelis@europarl.europa.eu

 

 

Dovaidas Pabiržis

EP ryšių su žiniasklaida administratorius

 

+ 370 5 2120766

+ 370 685 51121

 

dovaidas.pabirzis@europarl.europa.eu

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>