Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo

Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo

Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo

Šiandien Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo, pagal kurį asmens duomenys gali laisvai judėti tarp ES ir Japonijos, remiantis tvirtomis apsaugos garantijomis. Atitinkamą sprendimą šiandien priima ir Japonija. Tokiu būdu sukuriama didžiausia pasaulyje saugaus duomenų judėjimo erdvė.

Prieš Europos Komisijai priimant sprendimą dėl tinkamumo, Japonija nustatė papildomas apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama, kad iš ES perduotiems duomenims suteikiamos Europos standartus atitinkančios apsaugos garantijos, kurias sudaro:

”    papildomos taisyklės, kuriomis bus panaikinti keli ES ir Japonijos duomenų apsaugos sistemų skirtumai. Šios papildomos apsaugos priemonės sustiprins, be kita ko, neskelbtinų duomenų apsaugą, naudojimąsi individualiomis teisėmis ir sugriežtins sąlygas, kuriomis ES duomenys gali būti toliau perduodami iš Japonijos į kitą trečiąją šalį.

”    Japonijos vyriausybė patikino Europos Komisiją, kad bus taikomos apsaugos priemonės, susijusios su Japonijos valdžios institucijų prieiga baudžiamosios teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais. Tomis priemonėmis bus užtikrinta, kad bet koks toks asmens duomenų naudojimas būtų apribotas ir apimtų tik tai, kas būtina ir proporcinga, kad būtų vykdoma nepriklausoma priežiūra ir kad būtų taikomi veiksmingi teisių gynimo mechanizmai.

”    skundų nagrinėjimo mechanizmas, pagal kurį nagrinėjami ir sprendžiami europiečių skundai dėl Japonijos valdžios institucijų prieigos prie jų duomenų. Šį mechanizmą administruos ir prižiūrės Japonijos nepriklausoma duomenų apsaugos institucija.

Sprendimais dėl tinkamumo papildomas 2019 m. vasario mėn. įsigaliosiantis ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas. Europos įmonėms bus naudingas tiek laisvas duomenų judėjimas tarp ES ir jos svarbios prekybos partnerės, tiek palankesnės sąlygos pasiekti 127 mln. Japonijos vartotojų. ES ir Japonija patvirtina, kad skaitmeniniame amžiuje aukštų privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartų skatinimas ir tarptautinės prekybos lengvinimas yra ir privalo būti neatsiejami vienas nuo kito.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-421_lt.htm

Gražios popietės

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2430335

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>