Europos Komisija įvertino „Facebook”, „Google”, „Twitter” ir „Mozilla” kovos su melagienomis priemones

Europos Komisija įvertino „Facebook”, „Google”, „Twitter” ir „Mozilla” kovos su melagienomis priemones

Europos Komisija įvertino „Facebook”, „Google”, „Twitter” ir „Mozilla” kovos su melagienomis priemones

Šiandien „Google”, „Facebook”, „Twitter”, „Mozilla” ir reklamos sektoriaus prekybos asociacijos pateikė pirmąsias ataskaitas apie savo kovos su dezinformacijos skleidimu priemones. Šių priemonių jos ėmėsi savanoriškai įsipareigojusios laikytis ES kovos su dezinformacija kodekso nuostatų. Europos Komisija palankiai vertina pažangą, bet ragina dar labiau pasistengti rengiantis 2019 m. Europos Parlamento rinkimams.

Ataskaitos rodo, kad:

”    „Facebook” ėmėsi veiksmų visiems įsipareigojimams įgyvendinti, tačiau dar reikia didesnio aiškumo, kaip socialiniame tinkle bus diegiamos vartotojų įgalinimo priemonės ir skatinamas bendradarbiavimas su faktų tikrintojais bei mokslinių tyrimų bendruomene visoje ES.

”    „Google” irgi vykdė savo įsipareigojimus, visų pirma, siekdama pagerinti reklamos skelbimų priežiūrą bei politinės reklamos skaidrumą, taip pat pasirūpino priemonėmis, padėsiančiomis naudotojams gerinti savo interneto naudojimo įgūdžius. Deja, kai kurias priemones galima naudoti tik keliose valstybėse narėse. Europos Komisija taip pat ragina „Google” daugiau remti mokslinius tyrimus.

”    „Twitter” pirmiausia ėmėsi veiksmų prieš piktavalius subjektus: uždarė netikras bei įtartinas paskyras ir pašalino interneto botus. Vis dėlto informacijos apie tai, kaip tai apribos nuolatinių dezinformacijos skleidėjų tvitus, stinga.

”    „Mozilla” netrukus pateiks patobulintą savo naršyklės versiją, kurioje bus įdiegta standartinė nuostata blokuoti naršymo informacijos sekimą. Vis dėlto kompanija turėtų geriau paaiškinti, kaip ši funkcija padės apsaugoti šią informaciją, kuri galimai panaudojama ir dezinformacijai skleisti.

Europos Komisija įvertino reklamos sektoriui atstovaujančių prekybos asociacijų, kaip antai Pasaulio reklamuotojų federacijos, Europos informavimo agentūrų asociacijos ir Europos internetinės reklamos biuro, vaisingas pastangas viešinti Kovos su dezinformacija kodeksą ir pažymėjo, kad prekių ženklų turėtojai ir reklamuotojai vaidina labai svarbų vaidmenį atimant iš dezinformatorių pajamų šaltinius.

Šiandienos ataskaitos apima priemones, kurių interneto bendrovės ir reklamos sektorius ėmėsi iki 2018 m. gruodžio 31 d. Išsamią informaciją apie 2019 m. sausį taikytas priemones interneto platformos turėtų Europos Komisijai pateikti artimiausiu metu. Pirmoji mėnesinė ataskaita bus paskelbta 2019 m. vasarį, po jos panašios ataskaitos bus teikiamos kiekvieną mėnesį iki 2019 m. gegužės. Tai leis Europos Komisijai patikrinti, ar prieš Europos Parlamento rinkimus įdiegta veiksminga politika, kurios paskirtis – užtikrinti, kad nebūtų pažeistas rinkimų procesų vientisumas, veikia.

Kovos su dezinformacija kodekso stebėsena yra Kovos su dezinformacija veiksmų plano, kurį Europos Sąjunga priėmė praėjusių metų gruodį, dalis. Šio plano tikslas – stiprinti pajėgumus bei valstybių narių ir ES institucijų bendradarbiavimą siekiant apsisaugoti nuo dezinformacijos keliamų grėsmių.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-746_en.htm

Gražios popietės

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2430335

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>