ES derybininkai susitarė dėl naujų dalijimosi viešojo sektoriaus duomenimis taisyklių

ES derybininkai susitarė dėl naujų dalijimosi viešojo sektoriaus duomenimis taisyklių

ES derybininkai susitarė dėl naujų dalijimosi viešojo sektoriaus duomenimis taisyklių

Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos derybininkai pasiekė susitarimą dėl persvarstytos direktyvos, kuri padės lengviau gauti ir pakartotinai naudoti viešojo sektoriaus duomenis.

Duomenys yra daugelio skaitmeninių produktų ir paslaugų plėtotės varomoji jėga. Siekiant paspartinti europinių inovacijų plėtrą tokiose itin konkurencingose srityse kaip dirbtinis intelektas, kuriose būtina turėti prieigą prie milžiniško kiekio aukštos kokybės duomenų, labai svarbu užtikrinti, kad būtų įmanoma plačiai ir laisvai naudotis kokybiškais didelės vertės duomenimis, gautais teikiant viešosiomis lėšomis finansuojamas paslaugas.

Griežtai laikantis ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento, naująja direktyva dėl atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos atnaujinama sistema, kuria nustatomos viešojo sektoriaus duomenų prieinamumo pakartotinai naudoti sąlygos, visų pirma atsižvelgiant į tai, kad turimas didelės vertės duomenų kiekis vis auga.

Naujosios taisyklės apima šiuos su viešojo sektoriaus duomenimis susijusius klausimus:

”    Iš principo laisvai pakartotinai naudoti galima visą viešojo sektoriaus turinį, kuris prieinamas pagal nacionalines galimybės susipažinti su dokumentais taisykles. Viešojo sektoriaus įstaigos už pakartotinį savo duomenų naudojimą negalės imti ribines sąnaudas viršijančio mokesčio, išskyrus labai retus atvejus. Tokiu būdu į naujas duomenimis grindžiamų produktų ir paslaugų rinkas galės patekti daugiau mažųjų bei vidutinių įmonių ir startuolių.

”    Ypatingas dėmesys bus skiriamas didelės vertės duomenų, pavyzdžiui, statistinių arba geoerdvinių, rinkiniams. Šie duomenų rinkiniai pasižymi dideliu komerciniu potencialu ir gali padėti sparčiau atsirasti įvairiausiems pridėtinę vertę turintiems informacijos produktams ir paslaugoms.

”    Transporto ir komunalinių paslaugų sektoriaus viešųjų paslaugų įmonės rengia vertingus duomenis. Sprendimas, ar jų duomenys turi būti prieinami, priklauso nuo įvairių nacionalinių ar europinių taisyklių, tačiau jei jie tampa prieinamais pakartotinai naudoti, toms įmonėms taikoma atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus informacijos direktyva. Tai reiškia, kad įmonės turės laikytis direktyvoje nustatytų principų ir užtikrinti, kad būtų naudojamas tinkamas duomenų formatas bei sklaidos metodai, o susijusioms išlaidoms padengti jos ir toliau galės imti pagrįstą mokestį.

”    Kai kurios viešosios įstaigos su privačiomis įmonėmis sudaro sudėtingus duomenų susitarimus, dėl kurių viešojo sektoriaus informacija gali „užstrigti”. Todėl bus įvestos apsaugos priemonės, padėsiančios didinti skaidrumą ir riboti susitarimų, dėl kurių viešojo sektoriaus duomenų pakartotinio naudojimo teisė gali atitekti išimtinai privatiems partneriams, skaičių.

”    Didesnis per programų sąsajas prieinamų tikralaikių duomenų kiekis leis įmonėms, visų pirma startuoliams, kurti novatoriškus produktus ir paslaugas, pvz., mobilumo programėles. Į direktyvos taikymo sritį įtraukti ir viešosiomis lėšomis finansuojami mokslinių tyrimų duomenys: valstybės narės turės parengti atviros prieigos prie viešosiomis lėšomis finansuojamų mokslinių tyrimų duomenų politiką, o visų per duomenų saugyklas prieinamų šių duomenų pakartotiniam naudojimui bus taikomos vienodos taisyklės.

Europos Parlamentas ir ES Taryba dabar turės oficialiai priimti persvarstytas taisykles. Tuomet valstybės narės iki taisyklių įsigaliojimo turės dvejus metus joms įgyvendinti. Komisija ir valstybės narės imsis bendro darbo didelės vertės duomenų rinkiniams, kurie bus nurodyti įgyvendinimo akte, nustatyti.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_lt.htm

Gražios popietės

Ryšių su žiniasklaida grupė

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Gedimino pr. 16, LT-01103 Vilnius

Tel: +370 5 2430335

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>