ERK pranešimas: pasibaigus pirmininkavimui ES Tarybai, komiteto laukia ypač intensyvus laikotarpis

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt

2013 m. gruodžio 19 d. pranešimas VIR
Pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai, nuo sausio pradžios Seimo Europos reikalų komiteto (ERK) laukia ypač intensyvus Seimo tarpsesijinis laikotarpis sausio-vasario mėnesiais. Padidėjęs komiteto darbų krūvis yra susijęs su pirmininkavimo parlamentinio matmens rezultatų įvertinimu bei pasirengimu pirmininkaujančio trejeto (Airijos, Lietuvos ir Graikijos) parlamentinio matmens renginiams, kurie vyks Vilniuje per ateinantį pusmetį – tai ES parlamentų generalinių sekretorių susitikimas sausio 26-27 dienomis ir ES parlamentų pirmininkų konferencija balandžio 6-8 dienomis.
Seimo Pirmininko pavaduotojo, Europos reikalų komiteto pirmininko Gedimino Kirkilo tvirtinimu, トpo Naujųjų metų ERK taip pat grįžta prie savo įprastinės darbo rutinos, susigrąžindamas Seimo derybinį mandatą, paprastai suteikiamą Lietuvos ministrų kabineto nariams, vykstant į kiekvieną ES Ministrų Tarybą. Birželio pabaigoje ERK suteikė Vyriausybei išankstinį derybinį mandatą visam pirmininkavimo laikotarpiui, siekiant veiksmingesnio mūsų šalies pirmininkavimo”.
トToks sprendimas visiškai pasiteisino, nes jis suteikė Vyriausybei galimybę lanksčiai reaguoti į kitų ES valstybių narių ir ES institucijų pozicijas bei pasiekti ypač reikšmingų Lietuvos pirmininkavimo rezultatų kaip galutinio susitarimo dėl 2014 metų ES biudžeto ir dėl ES daugiametės (2014-2020) finansinės perspektyvos ar susitarimo dėl bankų pertvarkos mechanizmo. Tačiau dabar ERK grįžta prie eilinio savo darbo, suteikdamas mandatą mūsų ministrams ir išklausydamas jų ataskaitas po ministrų tarybų posėdžių”, – teigia G. Kirkilas.
Pagal ERK 2014 m. sausio-kovo mėn. darbo planą, sausio 22 d. Seime Graikijos ambasadorius Lietuvoje Michailas Efstratijus Daracikis (Michail Efstratios Daratzikis) turėtų pristatyti Graikijos pirmininkavimo ES Tarybai 2014 m. sausio-birželio mėn. programą. Seimo komitete taip pat bus pristatyti Seimo prioritetai pagal Europos Komisijos 2014 metų darbo programą, bus vykdoma įstatymų projektų, perkeliančių ES teisę, stebėsena. ERK išklausys Lietuvos banko ataskaitą dėl pasirengimo euro įvedimui ir svarstys euro įvedimo priemonių planą.
Be to, Lietuvoje vyks neformalus Baltijos valstybių ir Lenkijos parlamentų Europos reikalų komitetų susitikimas. Seime lankysis Serbijos parlamento delegacija,  siekiant stiprinti parlamentų bendradarbiavimą, Serbijai tapus ES šalimi kandidate, bei pasidalinti Lietuvos europinės integracijos patirtimi.
ERK nariai vyks į renginius Briuselyje: Europos Parlamento savaitę sausio 20-22 dienomis, parlamentinį forumą トES parlamentai globaliame valdyme” vasario 18 d., tarpparlamentinį komitetų posėdį, skirtą 2014 m. Tarptautinei moters dienai トSmurto prieš moteris prevencija: iššūkis visiems”.
Tarpsesijinis ERK darbo planas buvo patvirtintas komiteto posėdyje gruodžio 18 d.

Seimo Pirmininko pavaduotojo G.Kirkilo patarėja
Morta Vidūnaitė (tel. (8 5) 239 6278, mob. 8 612 01121,  el. p. Morta.Vidunaite@lrs.lt)