Ekspertas: Baltijos šalims nėra būtinybės statyti naują AE
 
 
Jeigu Visagino atominė elektrinė bus konkurencingas projektas, jį galima vykdyti, tačiau elektros energijos tiekimui užtikrinti jis nedarys jokios įtakos, mano Estijos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Elering“ direktorius Taavi Veskimagi. Tai jis pareiškė „Roedl & Partner“ bendrovės surengtoje konferencijoje „Energijos tiekimo Europoje ir Baltijos šalyse ateitis“.
 
„Žvelgdamas iš tiekimo saugumo pozicijos, nematau prasmės statyti. Mes jau ir taip turime pakankamai pajėgumų šiame regione ir neverta statyti naujų pajėgumų, jei jie neveiks arba kaina bus labai didelė“, – sakė T. Veskimagi.
 
„Nėra jokio skirtumo, kalbant apie kainą, jeigu srautai patenka iš trečiųjų šalių. Tai nedaro jokio poveikio kainai. Tiek galiu pasakyti remdamasis savo žiniomis. Neteisinga teigti, kad yra kažkokios pasekmės kainai, jei srautai patenka iš trečiųjų šalių arba jei patenka iš kitų ES valstybių narių“, – pridūrė T. Veskimagi.

Lietuvoje šiuo metu elektros energijos kaina pakilo iki rekordinių aukštumų. Lietuvoje tvirtinama, kad čia kaltas atsisakymas pirkti elektros energiją iš Kaliningrado srities, kurioje planiniam remontui buvo uždaryta dujų jėgainė.
 
Anksčiau Lietuva kategoriškai atsisakė pirkti elektros energijos iš būsimos Baltijos AE Kaliningrado srityje, motyvuodama tuo, kad nenori didinti energetinės priklausomybės nuo Rusijos.
 
Lietuvos žiniasklaidoje užsienio reikalų viceministras A. Krivas yra pareiškęs, kad Lietuva suinteresuota turėti informaciją apie Baltijos atominės elektrinės projektą, tačiau Rusija neatsako į klausimus, kuriuos jai užduoda oficialieji Vilniaus asmenys. Savo ruožtu Rusijos valstybinė korporacija „Rosatom“ patvirtina, kad išsamiai atsako į klausimus, o pati Lietuva nesiekia dialogo.
 
„Lietuva tapo vienintele valstybe, vengiančia dvišalių konsultacijų dėl Baltijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimo, ir skirtingai nei kitose regiono šalyse, šis procesas nebuvo baigtas. Be to, Rusijos URM siuntė dešimtis notų su atsakymais į konkrečius Lietuvos techninius klausimus. Be to, pagrindiniams Lietuvos Respublikos ministrams buvo išsiųsti laiškai, kuriuose aiškinama padėtis dėl Baltijos AE. Lietuvos ambasadorius Rusijoje buvo pakviestas dalyvauti Sankt Peterburge 2011 metų birželio 14, 15 d. vykusiame seminare „Baltijos atominė elektrinė: svarbiausių saugos reikalavimų atitikimas“. Rusijos valstybinė korporacija „Rosatom“ Lietuvai reguliariai siunčia informaciją, susijusią su Baltijos atomine elektrine, ir atsako į klausimus, gaunamus iš Lietuvos. Bendras atsakymų į techninius iš Lietuvos pusės gautus klausimus, kurie buvo išsiųsti į Lietuvą, skaičius iki šios dienos buvo daugiau kaip 1 000 puslapių. Be to, Rusijos URM kanalais Lietuvai buvo perduotas baigtos PAVA sutrumpintas variantas, Lietuvai prašant specialiai išverstas į lietuvių kalbą. Paskutinį dokumentų rinkinį Rusijos valstybinė korporacija „Rosatom“ išsiuntė 2013 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui V. Mazuroniui raštu Nr. 1-1/8538, kuriame dar kartą buvo patvirtinto Rusijos valstybinės korporacijos „Rosatom“ pasirengimą surengti oficialią konsultaciją Lietuvoje dėl Baltijos AE projekto bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje. Be to, kvietimas surengti konsultacijas Lietuvos pusei buvo patvirtintas oficialiuose dokumentuose (būtent Tarpvyriausybinės Rusijos ir Lietuvos prekybos ir ekonomikos, mokslo ir technikos, humanitarinio ir kultūrinio bendradarbiavimo komisijos VIII posėdžio, vykusio 2011 metais, baigiamajame protokole). Atsižvelgdamas į visus pirmiau aprašytus veiksmus, esu priverstas pranešti, kad Rusijos pusė yra labai nusivylusi dėl Jūsų neseniai padaryto pareiškimo, kad mūsų valstybės nepakankamai bendradarbiauja Baltijos AE statybos projekto įgyvendinimo klausimais“, – rašte, adresuotame Lietuvos užsienio reikalų viceministrui A. Krivui, rašo Valstybinės korporacijos „Rosatom“ komunikacijų departamento direktorius S. Novikov.
 
Paviešinus raštą Lietuvos žiniasklaidoje, Lietuvos užsienio reikalų ministras pateikė naują pareiškimą, kuriame pakartojo, kad jis negauna iš Rusijos atsakymų į savo klausimus apie Baltijos AE projektą.
 
Nekomercinė partnerystė RBMC (Sankt-Peterburgas) atlieka atominės energetikos perspektyvų Baltijos jūros regione tyrimą. Viena iš tyrimo dalių susijusi su Lietuvos politikų, energetikų ir ekonomistų nuomonių rinkimu ir nagrinėjimu.