Dėl pensijų vidaus reikalų sistemos pensininkams mokėjimo

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
VIEŠŲJŲ RYŠIŲ SKYRIUS
Kodas 18860146   Šventaragio g. 2, LT- 01510 Vilnius   Tel. (8 5) 271 8769   Faks. (8 5) 271 8360  www.vrm.lt
 
PRANEŠIMAS SPAUDAI                                                                                    2013 m. gruodžio 23 d.

2013 metų pabaigoje Vidaus reikalų ministerija susidūrė su žymiu lėšų, reikalingų pensijoms išmokėti, trūkumu. Pensijoms išmokėti 2013 m. buvo neskirta 9,5 mln. Lt. Ši suma susidarė dėl to, kad 2012 m. tvirtinant 2013 metų biudžetą nebuvo atsižvelgta į žymų pensininkų skaičiaus padidėjimą 815 asmenų, kas sudaro apie 4,5 mln. Lt sumą. Taip pat 2013 metų biudžete nebuvo numatyti asignavimai, būtini kompensuoti sumažintas pensijas. Vykdydami Konstitucinio teismo sprendimą teismai priteisė ieškinių daugiau kaip už 5 mln. Lt.
Vidaus reikalų ministerija ne kartą kreipėsi į Vyriausybę dėl šių lėšų trūkumo. Po paskutinio kreipimosi lapkričio 28 dieną iš Vyriausybės rezervo buvo skirta tik 1,6 mln. Lt. 4,8 mln. Lt buvo perskirstyti iš kitiems VRM tikslams ir programoms skirtų lėšų, įskaitant ir pačios ministerijos darbo užmokesčio fondą. Tuo būdu ministerija nukreipė visas galimas lėšas 6,4 mln. Lt pensijų išmokėjimui.
Atsižvelgiant į esamą situaciją pensijos už š. m. lapkritį vidaus reikalų sistemos pensininkams gruodį buvo išmokėtos tokia tvarka:
– Pensininkams, gaunantiems našlių ir našlaičių, invalidumo pensijas, taip pat gaunantiems už tarnybą mažesnę negu 800 Lt pensiją ir neturintiems kitų pajamų  – buvo išmokėta visa jiems priklausanti pensija;
– Pensininkams, gaunantiems už tarnybą didesnę negu 800 Lt pensiją, bet neturintiems kitų pajamų – buvo išmokėta 800 Lt avansas. Likusi pensijos dalis jiems bus išmokėta pirmoje 2014 m. sausio pusėje.
– Pensininkams, turintiems kitų pajamų (dirbantiems, gaunantiems Sodros pensijas) – buvo išmokėtas 300 Lt avansas. Likusi pensijos dalis jiems bus išmokėta pirmoje 2014 m. sausio pusėje.
Pavedimai į sąskaitas atlikti penktadienį, gruodžio 20 dieną.

Daugiau informacijos:
Valdas Kaminskas
Vidaus reikalų ministro patarėjas viešiesiems ryšiams
Tel.: (8 5) 271 7206, mob. +370 645 53 967
el. p. valdas.kaminskas@vrm.lt