Audito komitetas ragina Vyriausybę ieškoti būdų IAE regiono socialines problemas spręsti ne elektrinės uždarymo fondo lėšomis

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt

2013 m. gruodžio 19 d. pranešimas VIR
Audito komitetas svarstė Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (IAE) eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siekiama optimizuoti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo (toliau – Fondas) administravimo veiklą paliekant vieną Fondo administratorių, įtvirtinti galimybę papildyti Fondą pajamomis, gautomis už IAE parduotą turtą ir siekti racionalesnio Fondo lėšų naudojimo įgyvendinant socialines priemones IAE regione.
Komitetas pritarė siūlymams įstatymo įsigaliojimą atidėti iki 2014 m. liepos 1 d., kartu raginant Vyriausybę iki to laiko rasti būdų, kaip Ignalinos atominės elektrinės regiono socialines problemas spręsti ES finansuojamų regioninių programų lėšomis. Audito komiteto pirmininkės Jolitos Vaickienės nuomone トsocialines problemas Ignalinos atominės elektrinės rajone spręsti yra būtina. Tačiau sprendimus, kokiomis lėšomis finansuoti šiuos projektus, reikėjo priimti gerokai anksčiau. Apie tai reikėjo galvoti, kai Fondas nustojo gauti pajamų už parduotą elektros energiją, o Fondo sąskaita kasmet vis labiau tuštėjo dėl prarasto pagrindinio pajamų šaltinio ir būtinybės finansuoti projektus, užtikrinančius šio branduolinio objekto saugą. Deja, kol nebuvo pateiktas įstatymo projektas, numatantis sumažintą finansavimą socialinėms reikmėms iš Fondo lėšų, niekas šio klausimo nekėlė. Todėl dabar Vyriausybei per pusmetį reikės išanalizuoti susidariusią situaciją ir surasti kitų lėšų šaltinių neigiamiems regiono socialiniams padariniams sušvelninti”.
Audito komiteto biuro patarėja
Lina Milonaitė, tel. ( 85 )239 6017