Alytaus rajono įmonėms – savivaldybės parama
Informacinis pranešimas
2013-12-19
Alytaus rajono smulkaus ir vidutinio verslo įmonės gaus savivaldybės paramą už sukurtas darbo vietas, įsteigtas įmones, dalyvavimą seminaruose, kvalifikacijos kėlimą. Paramai skirta per 100 tūkst. Lt.
Kam skirti Alytaus rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšas, sprendė savivaldybės Verslo plėtros komisija, kurios pirmininkas yra savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Šiais metais fonde buvo 110 tūkst. Lt: 70 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto, 40 tūkst. Lt savivaldybės Privatizavimo fondo lėšos.
Šiais metais dėl paramos kreipėsi 17 rajone veikiančių verslo subjektų (4 mažosios bendrijos, 1 individuali įmonė, 10 uždarųjų akcinių bendrovių ir 2 asmenys, dirbantys pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymas.
Daugiausia – 10 prašymų – gauta dėl naujų darbo vietų įkūrimo išlaidų dalinės kompensacijos. Prašymus dėl paramos pateikę verslininkai rajone sukūrė 39 naujas darbo vietas. Dėl išlaidų kompensavimo pateiktos 8 paraiškos įsteigus naujas įmones, 6 dėl naujų internetinių svetainių kūrimo, 2 už dalyvavimą seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose, 4 už dalyvavimą parodose, mugėse, verslininkų misijose.
106 171,75 Lt parama skirta 16 įmonių: UAB トKreditų birža”, MB トStikloplasta”, UAB トKagertis”, MB トArchikodas”, UAB トSaulakalnis”, UAB トMindaiva”, UAB トValveža”, MB トJuozo kroviniai”, UAB トJundos stalių gaminiai”, UAB トArto baldai”, IĮ トEko Kolekcija”, UAB トSuvingis LT”, UAB トTarzanija”, UAB トVirtual business corporation”, UAB トLauveka” ir Romai Janavičienei.
Alytaus rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas skirtas finansiškai remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus, įregistruotus ir vykdančius veiklą Alytaus rajono teritorijoje. Jei prašomos paramos dydis yra didesnis, negu Fondui skirta lėšų, atsižvelgiama į šiuos atrankos kriterijus: verslo svarbą rajonui, sukuriamų naujų darbo vietų skaičių, prašomą lėšų dydį.
Gautų lėšų gavėjas negali naudoti darbo užmokesčiui ar įstatymų nustatytiems mokesčiams mokėti.
Alytaus rajono savivaldybės informacija