AB “Rokiškio sūris”
Paskelbta: 2013-12-31 07:53:08 CET
 
Kita informacija
2014 m. AB “Rokiškio sūris” grupės veiklos rezultatų skelbimo datos
AB “Rokiškio sūris”, Pramonės g.3, Rokiškis, Lietuva, 2013-12-31 07:53 CET (GLOBE NEWSWIRE) — AB トRokiškio sūris” praneša, kad 2014 m. AB トRokiškio sūris” grupė savo veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:
                                       
vasario 28 d. 2013 m. dvylikos mėnesių Grupės neaudituotos finansinės ataskaitos
balandžio 3 d. 2013 m. Grupės audituoti veiklos rezultatai
gegužės 2 d. 2014 m. trijų mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos
rugpjūčio 1 d. 2014 m. šešių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos
spalio 31 d. 2014 m. devynių mėnesių Grupės konsoliduotos finansinės ataskaitos
 
         Dalius Trumpa
         Valdybos pirmininkas
         8 458 55200
________________________________________
Šią informaciją atsiuntė GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a NASDAQ OMX company