AB “Kauno energija” pasirašė dar 3 paramos sutartis tinklų rekonstrukcijoms vykdyti
 
Paskutiniąją 2013 metų dieną AB トKauno energija” su Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė dar 3 trišales sutartis dėl finansinės Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos AB トKauno energija” šilumos tinklų rekonstravimo projektams. Pagal šias sutartis bendrovės valdomiems šilumos tinklams atnaujinti 2014 metais bus skirta iki 4,74 mln. litų ES Struktūrinių fondų finansinės paramos.
 
Projektai – トKauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas”, トKauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas” ir トKauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos g.” – bus vykdomi 2014 metais.
 
Pagal investicinį projektą トKauno m. integruoto tinklo magistralės 5T modernizavimas” bus rekonstruota 329 metrai 900 mm skersmens šilumos tiekimo magistralės atkarpa, kurios amžius jau siekia 34 metus. Pagal pasirašytą sutartį projektui iš dalies finansuoti skiriama iki 1,706 mln. litų finansinės ES struktūrinių fondų paramos. Visa projekto vertė sudaro beveik 3,477 mln. litų, taigi dar apie 1,771 mln. iš savo lėšų turės pridėti pati AB トKauno energija”.
 
Pagal investicinį projektą トKauno m. integruoto tinklo magistralės 6Ž modernizavimas” bus rekonstruota 527 metrų 400 mm skersmens šilumos tiekimo magistralės atkarpa, kurios amžius siekia 39 metus. Pagal pasirašytą sutartį projektui iš dalies finansuoti skiriama iki 1,033 mln. litų finansinės ES struktūrinių fondų paramos. Visa projekto vertė sudaro daugiau nei 2,268 mln. litų. Likusius apie 1,235 mln. iš savo lėšų turės pridėti pati AB トKauno energija”.
 
Finansinė parama projektui トKauno m. 1Ž magistralės rekonstravimas tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 bei tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos g.” sudarys iki 2,00 mln. litų. Tai yra maksimali vienam tokio pobūdžio projektui skirtina paramos suma. Pagal šį investicinį projektą bus rekonstruotos 2 šilumos tiekimo magistralės 1Ž atkarpos: 267 metrai 700 mm skersmens magistralės tarp šilumos kamerų 1Ž-7 ir 1Ž-8 ir 271,4 metro 500 mm skersmens magistralės tarp šilumos kamerų 1Ž-10 ir 1Ž-12 Chemijos gatvėje. Abiejų atkarpų amžius jau siekia 46 metus. Tai – bene pati seniausia šilumos tiekimo magistralė mieste.
 
Numatoma, kad, įgyvendinus projektus, skaičiuotini šilumos nuostoliai rekonstruojamuose šilumos tiekimo tinkluose bus sumažinti apie 2095,7 MWh per metus arba nuo 52,3 iki 78,4 proc. lyginant su esamais. Iškastinio kuro sąnaudos šilumos gamybai bus sumažintos apie 189,5 tne per metus. Taip pat sumažės elektros, remontų ir vandens sąnaudos. Numatoma, kad rekonstravus šias tinklų atkarpas, bus sumažintos ir emisijos: 406 t CO2, 0,64 t NOx ir 1,79 t CO per metus.
 
Atnaujinus šias magistralių atkarpas, bus didinamas bendras sistemos efektyvumas, kuris tiesiogiai įtakos šilumos kainos mažinimą vartotojams.
 
Parama šiems projektams skiriama iš ES struktūrinių fondų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721), 4 prioriteto トEsminė ekonominė infrastruktūra” VP2-4.2-ŪM-04-K priemonę トŠilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra”.
 
Iš viso šiais metais AB トKauno energija” pasirašė jau 5 Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramos sutartis šilumos tiekimo vamzdynams atnaujinti. Bendra skiriamos paramos suma – iki 8,59 mln. litų.
 
Be šių 5 tinklų modernizavimo projektų, AB トKauno energija” šiais metais dar parengė ir 3 biokuro įrenginių diegimo savo šilumos gamybos šaltiniuose projektus bei pateikė paraiškas Europos Sąjungos paramai gauti. Visos šios paraiškos buvo įvertintos kaip tinkamos finansuoti ir pagal jas bus suteikta iki 15,99 mln. litų ES Struktūrinių fondų finansinės paramos.
 
Pabrėžtina, kad visus šiuos projektus bei paraiškas paramai gauti parengė AB トKauno energija” specialistai. Jokių konsultantų paslaugomis nebuvo naudojamasi.
 
Nuo 2006 metų iš ES struktūrinės paramos fondų AB トKauno energija” šilumos tiekimo sistemoms modernizuoti ir atnaujinti jau skirta daugiau nei 25 mln. litų. Pagal šį rodiklį AB トKauno energija” yra viena iš  pirmaujančių šilumos tiekimo įmonių šalyje.
 
Pagarbiai
 
Ūdrys Staselka
Atstovas ryšiams su visuomene
AB トKauno energija”
 
El. paštas: u.staselka@kaunoenergija.lt
Tel.: +370 (37) 305885
Mob. tel.: +370 (650) 96883
Faksas: +370 (37) 305622
www.kaunoenergija.lt