2019-01-30 (trečiadienį) posėdyje VTEK svarstys:

2019-01-30 (trečiadienį) posėdyje VTEK svarstys:

2019-01-30 (trečiadienį) posėdyje VTEK svarstys:

– „Registrų centro” direktoriaus buvusio pavaduotojo R. Ramanausko bei dviejų esamų darbuotojų – J. Česnauskienės ir A. Janulevičiaus – elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VĮ „Registrų centras” buvęs direktoriaus pirmasis pavaduotojs Rimantas Ramanauskas, Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjas Alvydas Janulevičius ir Kadastro bylų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Jolanta Česnauskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimai atlikti VĮ „Registrų centras” atsiųstos informacijos pagrindu. Nurodyta, kad visi trys paminėtieji asmenys yra „Lietuvos matininkų asociacijos” (LMA) nariai. Esą, R. Ramanauskui, kuris taip pat eina ir šios asociacijos prezidento pareigas, galėjo kilti interesų konfliktas, kai jis VĮ „Registrų centre” dalyvavo organizuojant ir vykdant su LMA susijusius viešuosius pirkimus. Be to, teigta, kad ryšio su LMA jis nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

Su LMA susijusius klausimus eidamas pareigas VĮ „Registrų centre”, esą, sprendė ir A. Janulevičius, o J.Česnauskienė, teigta, atstovavo LMA, kai ši asociacija dalyvavo VĮ „Registrų centras” vykdytuose viešuosiuose pirkimuose. Taip pat nurodyta, kad R. Ramanauskas, eidamas tarnybines pareigas, sprendė su viešojo pirkimo organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus, o konkurse dalyvavo ir laimėjo UAB „Hnit-Baltic”. Esą, R. Ramanauską ir UAB „Hnit-Baltic” vadovą sieja narystė ir bendros pareigos LMA. Išplėtus tyrimus taip pat aiškintasi, ar J. Česnauskienė ir A. Janulevičius privačių interesų deklaracijas pateikė įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

– Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus V. Jankausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC) direktorius Valdas Jankauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, kad 2018 m. kovą V. Jankauskas pasirašė įsakymą, kuriuo save paskyrė VšĮ „Jaunimo slėnis” valdybos pirmininku bei nusistatė atlygį. Taip pat šiuo įsakymu LVJC direktorius įgaliojo VšĮ „Jaunimo slėnis” direktorę pasirašyti civilinę sutartį su juo kaip viešosios įstaigos valdybos pirmininku.

– Nacionalinio kraujo centro laikinosios direktorės I. Klangauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ „Nacionalinis kraujo centras” (NKC) direktorės pareigas laikinai einanti Teisės ir valdymo skyriaus vedėja Ignė Klangauskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

VTEK tyrė aplinkybes, kai I. Klangauskienė galbūt nesilaikė nustatyto termino privačių interesų deklaracijai pateikti, kai buvo paskirta laikinai eiti NKC direktorės pareigas. Taip pat tirtos aplinkybės, kai ji galbūt nedeklaravo ryšio su klinika UnaVita bei savo sutuoktinio darboviečių ir dalyvavimo NKC viešojo pirkimo komisijos darbe. Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

– Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

– Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

– Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

– Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119596 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>