2013 M. SPALIO MĖN. EKSPORTUOTŲ IR IMPORTUOTŲ PREKIŲ KAINŲ POKYČIAI
Nr. 71/333
2013 m. gruodžio 27 d., Vilnius
 
2013 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., eksportuotų prekių kainos sumažėjo 2,1 procento, importuotų prekių – 1,6 procento, praneša Lietuvos statistikos departamentas.
Bendrajam eksportuotų prekių kainų pokyčiui didžiausią įtaką padarė 6 procentais sumažėjusios rafinuotų naftos produktų, 3,8 procento – žemės ūkio produktų, 5,1 procento – baldų kainos ir 4 procentais padidėjusios metalinių gaminių, išskyrus mašinas ir įrangą, 2,2 procento – pagrindinių metalų, 1,9 procento – kitų nemetalo mineralinių gaminių kainos.
Bendrajam importuotų prekių kainų pokyčiui daugiausia įtakos turėjo 5,3 procento sumažėjusios žalios naftos ir gamtinių dujų, 0,9 procento – chemikalų ir chemijos pramonės gaminių, 7,5 procento – kitų kasybos ir karjerų eksploatavimo produktų ir 0,9 procento padidėjusios variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių, 6,3 procento – žuvų ir kitų žuvininkystės produktų, 0,5 procento – tekstilės gaminių kainos (žr. 2 lentelę).
 
1 pav. Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai per mėnesį
Palyginti su ankstesniu mėnesiu
Procentai
                
Per mėnesį iš eksportuotų prekių labiausiai sumažėjo grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų kainos – 6,7 procento, augalinio aliejaus ir augalinių bei gyvūnų riebalų ir taukų – 6,1, žalios naftos – 4,8, plataus vartojimo elektroninės įrangos – 4,7 procento, o padidėjo konstrukcinių metalinių gaminių – 7,8 procento, metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų – 7,3 procento, perdirbtų ir konservuotų vaisių, uogų ir daržovių – 5 procentais – kainos. Iš importuotų prekių daugiausia atpigo augaliniai ir gyvūniniai riebalai ir aliejus – 2,7 procento, tabako gaminiai – 2,6, grūdų malimo produktai, krakmolas ir krakmolo produktai – 2,6 procento, o pabrango tekstilės verpalai ir siūlai – 2,4 procento, pieno produktai – 2,3, pagrindiniai taurieji metalai ir kiti spalvotieji metalai – 1,8 procento.
Per metus (2013 m. spalio mėn., palyginti su 2012 m. spalio mėn.) eksportuotų prekių kainos sumažėjo 5,1 procento, importuotų prekių – 3,6 procento. Iš eksportuotų prekių daugiausia atpigo žemės ūkio vienmečiai augalai – 23,9 procento, augalinis aliejaus ir augaliniai bei gyvūnų riebalai ir taukai – 20 procentų, pagrindiniai chemikalai, trąšos ir azoto junginiai, pirminis plastikas ir sintetinis kaučiukas – 15 procentų, o pabrango pieno gaminiai – 19,5 procento, konstrukciniai metaliniai gaminiai – 10 procentų, rauginta ir išdirbta oda – 9,2 procento. Iš importuotų prekių daugiausia atpigo kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai – 19,7 procento, augalinis aliejaus ir augaliniai bei gyvūnų riebalai ir taukai – 16,1, variklinių transporto priemonių kėbulai, priekabos ir puspriekabės – 14,7 procento, o pabrango žuvys ir kiti žuvininkystės produktai – 20,3 procento, pieno gaminiai – 14,5, padarinė mediena – 9,9 procento.
2 pav. Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai per metus
Palyginti su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu
Procentai
 
1 lentelė. Eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiai 2013 m. spalio mėn.
Procentais
CPA 20081
sekcijų
kodai        Produktai pagal veiklos rūšį     Eksportuotų ir importuotų prekių lyginamieji
svoriai      Kainų padidėjimas, sumažėjimas ()
2013 m. spalio mėn., palyginti su
                                                    2013 m.
rugsėjo mėn.             2012 m.
                                                                     gruodžio mėn.          spalio mėn.
                 Eksportuotos prekės 100,0       2,1         3,4         5,1
A              Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai             7,8            3,4                 12,8      14,7
B-E          Pramonės produktai 91,8          2,0         2,6         4,3
B              Kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai             0,5            2,2         1,5                 1,3
C              Pagaminti produktai 88,8          2,1         2,8         4,6
D              Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas              0,5            0,4                 52,5          46,5
E               Vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos                  2,0            1,3         6,5         3,3
J                Informacijos ir ryšių paslaugos                 0,4            3,4            …              …
                 Importuotos prekės  100,0       1,6         2,5         3,6
A              Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės produktai             5,1            0,4                 6,7         3,4
B-E          Pramonės produktai 94,7          1,7         2,3         3,6
B              Kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai             28,2          5,3         5,2                 7,2
C              Pagaminti produktai 64,6          0,2         1,5         2,3
D              Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas              1,3            0,1                 5,4            2,4
E               Vandens tiekimas; nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo paslaugos 0,6            0,4         3,0         0,3
J                Informacijos ir ryšių paslaugos                 0,2            0,1         3,5         0,3
… – nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo.
_________________________________________
1 Produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA 2008) (angl. Classification of Products by Activity (CPA 2008).
 
2 lentelė. Didžiausia įtaka bendrajam eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčiui per mėnesį
(2013 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn.) pagal veiklos rūšių produktus
Procentiniais punktais
CPA 2008 skyrių kodai            Produktai pagal veiklos rūšį     Įtaka         CPA 2008 skyrių kodai        Produktai pagal veiklos rūšį     Įtaka
Eksportuotos prekės
25             Metaliniai gaminiai, išskyrus mašinas ir įranga         +0,095     19                 Rafinuoti naftos produktai       1,383
24             Pagrindiniai metalai                  +0,030     01             Žemės ūkio produktai                  0,257
23             Kiti nemetalo mineraliniai gaminiai          +0,022     31             Baldai                 0,243
58             Leidybos paslaugos  +0,014     20             Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai   0,185
16             Mediena ir medienos gaminiai, išskyrus baldus         +0,010     10             Maisto produktai 0,049
Importuotos prekės
29             Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės      +0,061     06                 Žalia nafta ir gamtinės dujos    1,407
03             Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai        +0,032     20             Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai    0,081
13             Tekstilės gaminiai    +0,009     08             Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai 0,078
14             Drabužiai +0,009     10             Maisto produktai      0,038
25             Metaliniai gaminiai, išskyrus mašinas ir įrangą         +0,008     28             Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga           0,022
 
Įtaka bendrajam eksportuotų ar importuotų prekių kainų pokyčiui priklauso ne tik nuo produktų kainų pokyčio dydžio, bet ir nuo to, koks yra tam tikros veiklos rūšies produktų lyginamasis svoris bendroje eksportuotų ar importuotų prekių apimtyje.
 
Pranešimas spaudai apie 2013 m. lapkričio mėn. eksportuotų ir importuotų prekių kainų pokyčius bus skelbiamas 2014 m. sausio 24 d.
 
 
 
 
 
 
Generalinio direktoriaus pavaduotoja                                                                                        Aldona Gibaitė-Kudžmienė
 
 
Pasiteirauti: Virginija Jasionienė
Kainų statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Tel. (8 5)  236 4712
El. p. virginija.jasioniene@stat.gov.lt
www.osp.stat.gov.lt
 
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
 
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.