2013-12-19 Europa atsigauna – būtina didinti pagreitį
Pranešimai spaudai
 
Ketvirtadienis, gruodžio 19 d. (Briuselis). Darbo vizito į Briuselį išvykusi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų 27 ES valstybių ir vyriausybė vadovais aptarė Europos Sąjungos ekonominę padėtį, svarstė kaip skatinti Europos ekonomikos augimą ir tolesnius žingsnius Bendrijos finansiniam stabilumumui užtikrinti.
 
Europos šalių lyderiai pritarė po ilgų derybų pasiektam ES finansų ministrų politiniam sutarimui dėl bankų pertvarkos mechanizmo. Šis mechanizmas yra viena iš kertinių kuriamos Ban kų sąjungos dalių. Tai leis ne tik efektyviai pertvarkyti nemokius bankus, numatys finansinės pagalbos priemones, bet ir padės atkurti pasaulio rinkų pasitikėjimą Europos Sąjunga.
 
Respublikos Prezidentės teigimu, sprendimai dėl Bankų sąjungos yra svarbūs ir eurą įsivesti ketinančiai Lietuvai.
 
ES Vadovų Tarybos posėdyje taip pat pristatyta Europos Komisijos Metinė ekonomikos augimo apžvalga 2014 metams, kurioje įvertinama kiekvienos ES narės, taip pat ir Lietuvos, reali situacija ir pateikiamos konkrečios rekomendacijos, kokias priemones reikia įgyvendinti ekonomikos augimui užtikrinti.
 
Pasak Prezidentės, Lietuvos įvertinimas yra geras – viena sparčiausiai Europos Sąjungoje auganti ekonomika, mažėja biudžeto deficitas, pamažu gerėja padėtis darbo rinkoje. Tačiau, Prezidentės teigimu, kai kurias problemas Lietuvos vyriausybė turi spręsti greičiau ir efektyviau.
 
“Lietuva ES šalių kontekste atrodo tikrai neblogai. Tačiau jaunimo ir ilgalaikis nedarbas vis dar kelia nerimą. Per lėtai vyksta energetikos sektoriaus reformos. Priemonės socialinei atskirčiai mažinti nėra pakankamos. Atsiliekame taikydami inovacijas šalies ūkyje ir versle. Reikalinga visapusiška pensijų reforma. Visa tai labai rimtas įpareigojimas Lietuvos vyriausybei atsakingai spręsti šalies žmonių gerovei būtinus klausimus”, – sakė Prezidentė.
 
Metinėje augimo apžvalgoje taip pat pabrėžiama, jog nors bendra ES padėtis gerėja – pastebimi ekonomikos atsigavimo ženklai, tačiau situacija daugelyje šalių išlieka sudėtinga. Todėl būtina sparčiau įgyvendinti Komisijos numatytas priemones, kurios skatinų ekonomikos augimą, pagerintų verslo sąlygas ir padėtų kurti naujas darbo vietas. Teigiama, jog valstybės šalys turi pačios prisiimti didesnę atsakomybę ir geriau vykdyti konkrečias Europos Komisijas rekomendacijas.

Norėdami atsisakyti spauskite ant nuorodos.
Jei prašomas kodas įrašykite: ka6g2yuyq58