ŽTK rengia konferenciją, skirtą Lietuvos žmonių su negalia problemoms spręsti

ŽTK rengia konferenciją, skirtą Lietuvos žmonių su negalia problemoms spręsti

2019 m. vasario 14 d. pranešimas žiniasklaidai

ŽTK rengia konferenciją, skirtą Lietuvos žmonių su negalia problemoms spręsti

Vasario 20 d., trečiadienį, Seime (Konstitucijos salėje, I rūmai) vyks konferencija „Neįgaliųjų padėtis visuomenės gyvenime – ar vyksta pokyčiai?” Renginio pradžia – 12 val.

Renginio tikslas – atkreipti visuomenės, žiniasklaidos, valstybės institucijų, politikų dėmesį į esamą neįgaliųjų padėtį ir imtis veiksmingų priemonių, kurios realiai gerintų žmonių su negalia gyvenimo kokybę, skatintų greitesnę neįgaliųjų socialinę integraciją į visas gyvenimo sritis, mažintų atskirtį ir diskriminaciją.

Konferenciją rengia Seimo Žmogaus teisių komitetas kartu su Šiaulių apskrities cerebralinio paralyžiaus asociacija.

Norinčius dalyvauti renginyje maloniai prašome registruotis čia.

Konferencijos programa

11.30 – Registracija

12.00 – Sveikinimo žodis

Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Valerijus Simulikas

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė

Seimo Žmogaus teisių komiteto narys, Seimo neįgaliųjų teisių komisijos pirmininko pavaduotojas Justas Džiugelis

Moderatoriai: Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė R. Šalaševičiūtė,

Šiaulių apskrities cerebrinio paralyžiaus asociacijos pirmininkė Edita Navickienė

12.15 – „Kodėl Lietuvoje maža progreso įgyvendinat Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvenciją?”. Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas, Socialinio darbo katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras, Jungtinių Tautų ekspertas, JT Neįgaliųjų teisių komiteto narys.

12.30 – „Savarankiškas gyvenimas savarankiškai”. Ričardas Dubickas, asociacijos „Savarankiškas gyvenimas” valdybos narys.

12.45 – „Lietuvos įsipareigojimai Diušeno ligos standartų įgyvendinime”. Laima Rudokienė, labdaros ir paramos fondo „Justo paramos fondas” vadovė.

13.00 – „Neišnešioto naujagimio raida ir paslaugos šeimai”. Jolanta Grigorjevienė, asociacijos „Neišnešiotukas” atstovė ryšiams su visuomene.

13.15 – „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko ir šeimos inkliuzija į švietimo sistemos bendruomenę: realybė ar tik programose numatyta teisė?”. Eglė Veršinienė, VŠĮ „Meda Project”,  jos filialų „Ebru Art” studijų steigėja, Ebru meno – tapymo ant vandens technikos pradininkė bei terapinės Ebru metodikos autorė, lektorė.

13.30 – „Jaunimas, turintis negalią, darbo rinkoje: mitai ir tikrovė”. Martynas Vitkus, asociacijos „Savarankiškas gyvenimas” narys.

13.45 – „Asmeninių paslaugų paketų neįgaliesiems formavimas pagal individualius poreikius. Paslaugų trūkumai ir privalumai”. Erika Švenčionienė, labdaros ir paramos asociacijos „Versmė” pirmininkės pavaduotoja organizacinei veiklai.

14.00 – „Dienos centrų plėtra ir dienos užimtumo paslaugų trūkumas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą ir kitokią intelekto negalią”. Loreta Mickūnaitė, VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką” direktorė.

14.15 – „NVO sektoriaus paslaugų įkainiai ir kokybė”. Eglė Veršinienė, VŠĮ „Meda Project”,  jos filialų „Ebru Art” studijų steigėja, Ebru meno – tapymo ant vandens technikos pradininkė bei terapinės Ebru metodikos autorė, lektorė.

14.30 – „Sistema į šeimą, o ne šeima į sistemą”. Dalia Kulešienė, VŠĮ „Bendrystės galia” vadovė.

14.45 – „Konferencijos „Ar realiame gyvenime egzistuoja neįgaliųjų integracija?”, vykusios 2015 m. lapkričio 30 d. Seime, analizė”. Ernesta Bagdonaitė, visuomenininkė.

15.00-15.30 – Diskusijos

15.30-15.45 – Rezoliucijos priėmimas

Renginys bus tiesiogiai transliuojamas internetu ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai”, taip pat Seimo „YouTube” paskyroje.

Daugiau informacijos:

Žmogaus teisių komiteto patarėja Eglė Gibavičiūtė

Tel. (8 5)  239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro patarėja Jolanta Anskaitienė

Tel. (8 5) 239 6508, el. p. jolanta.anskaitiene@lrs.lt

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>