Žmogaus teisių komitetas pritarė vieningoms tarptautinio išlaikymo išmokų išieškojimo procedūroms
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 22 d. pranešimas VIR
 
Žmogaus teisių komitetas pritarė vieningoms tarptautinio išlaikymo išmokų išieškojimo procedūroms
 
Gegužės 22 dieną Žmogaus teisių komitetas svarstė įstatymo projektą (XIP-4816), kurio tikslas nustatyti su išlaikymo prievolėmis susijusių bylų nagrinėjimo tvarką, sprendimų dėl išlaikymo prievolių pripažinimo ir vykdymo tvarką.
Tikimasi, kad priėmus įstatymą bus greičiau išieškomas išlaikymas iš asmenų, gyvenančių ne Lietuvoje, tačiau turinčių prievolę išlaikyti suaugusį asmenį ir nevykdančių šios prievolės. Taip pat valstybė lengviau išieškos skolą iš asmenų, gyvenančių ne Lietuvoje ir turinčių prievolę išlaikyti asmenį iki 21 metų ir jos nevykdančių, kai ši prievolė kyla iš vaikų ir tėvų santykių. Vaikams, kurie negauna priteistos sumos iš vaiko tėvo (tėvų), yra mokomos valstybės išmokos iš vaikų išlaikymo fondo.
Šis projektas parengtas įgyvendinant Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo. Ši Konvencija, jai įsigaliojus Europos Sąjungos atžvilgiu, taps privaloma ir Lietuvos Respublikai.
Konvencijoje nustatoma išlaikymo bylų tarptautinio teismingumo, kitose valstybėse priimtų sprendimų vykdymo taisyklės, taip pat kompetentingų valstybių institucijų bendradarbiavimo su išlaikymo prievolėmis susijusiuose santykiuose tvarka.
Konvencija numato aktyvų centrinių institucijų bei kitų kompetentingų įstaigų bendradarbiavimą vykdant teismų sprendimus ar autentiškus dokumentus bei susitarimus dėl išlaikymo pareigų, renkant ir perduodant su jų vykdymu susijusią informaciją (pavyzdžiui, informaciją apie skolininko buvimo vietą, jo darbo vietą ir kt.).
Įstatymo projekte nustatomos tam tikros taisyklės dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo su išlaikymo prievolėmis susijusiose bylose.
Įstatymo projektu taip pat siekiama užtikrinti, kad visos tarptautinio pobūdžio su išlaikymo prievolėmis susijusios bylos, nepriklausomai nuo to, ar jos susijusios su Europos Sąjungos valstybe nare, ar su prie Konvencijos prisijungusia trečiąja šalimi, būtų nagrinėjamos pagal vienodas nacionalines procedūras bei sumažinti dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos suteikimo besikreipiančių asmenų patiriamą administracinę naštą.
Funkcijos, susijusios su Konvencijos įgyvendinimu, kai tokie prašymai yra susiję su suaugusių asmenų tarpusavio išlaikymo prievolėmis, turėtų būti priskirtos Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai. Taip pat siūloma nustatyti, kad kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių nei 21 metų asmenų  išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, Konvencijos 6 straipsnyje nurodytas centrinės institucijos funkcijas atlieka Vaikų išlaikymo fondo administracija.
Komitetas pritarė įstatymo projektui.
 
Parengė:
Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja
Eglė Gibavičiūtė ( tel. (8 5) 239 6809, el. p. eggiba@lrs.lt)