Z.Balčytis siūlo Komisijai aktyviau integruoti Baltijos valstybes į bendrą ES energetinę erdvę
 
2013 m. gegužės 15 d. Briuselis. Europos Parlamento narys Zigmantas Balčytis kreipėsi į Europos Komisiją (EK) dėl aktyvesnio jos vaidmens Baltijos regione įgyvendinant ilgalaikę ES energetikos strategiją bei užtikrinant energetinį saugumą.
Z.Balčyčio įsitikinimu, EK vaidmuo Baltijos regione privalo būti aktyvesnis nei kitose ES dalyse, ypač formuojant ir įgyvendinant šio regiono ilgalaikę energetikos strategiją, o prireikus –priimti ir politinius sprendimus siekiant užtikrinti šio regiono ilgalaikę ir stabilią integraciją į ES vidaus energijos rinką ir visos ES energetinį saugumą.
Energetinis saugumas bei nenutrūkstamo  energijos tiekimo užtikrinimas vartotojams ir pramonei yra vienas didžiausių ES laukiančių iššūkių per ateinantį dešimtmetį. Tai pareikalaus ne tik didelių investicijų, bet ir bendro sutarimo tarp valstybių narių, ir, žinoma, aktyvaus Komisijos vaidmens įgyvendinant ilgalaikę ES energetikos strategiją ir užtikrinant visų ES valstybių narių tinkamą energetinį saugumą.
„Viena iš  didžiausių kliūčių sėkmingai užbaigti ES vidaus energijos rinkos kūrimą yra ne tik trūkstamų tarpvalstybinių elektros ir dujų jungčių statyba, tačiau ir vienintelio energetiškai nuo ES energetinės sistemos izoliuoto Baltijos regiono integracija į bendrąją ES energetinę erdvę. Baltijos regionas savo geografine padėtimi bei istorine praeitimi yra išskirtinis ir, skirtingai nuo kitų ES valstybių narių, iki šiol yra visiškai priklausomos nuo monopolinio išorės tiekėjo dėl dujų tiekimo. Pastaruoju metu yra iškilusi reali grėsmė dar labiau padidinti šio regiono energetinę izoliaciją ir elektros tiekimo atveju. Elektros energijos gamyba Baltijos regione tampa ne ekonominiu, o politiniu klausimu, nulemsiančiu ilgalaikę ne tik šio regiono energetinę ir ekonominę perspektyvą, bet ir galimybes sukurti vieningą ir integruotą ES energijos rinką“, – teigiama Z.Balčyčio kreipimesi į EK.
Z.Balčyčio teigimu, dėl trečiųjų šalių ekonominių ir galbūt politinių interesų bei kai kurių ES valstybių narių neapkankamo solidarumo palaikant Baltijos regiono energetinę integraciją į ES, vien tik šio regiono valstybių narių sprendimų  energetikos srityje gali nepakakti mažinant šio regiono priklausomybę nuo vienintelio išorės tiekėjo bei užtikrinant veiksmingą jo integraciją į ES elektros ir dujų tinklus.