XIV Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimas
 
2013 m.  birželio 1 d. , šeštadienį , LR Seimo Kovo 11-osios salėje vyks XIV-asis
 
                                Lietuvos  Sąjūdžio suvažiavimas
 
Programa:
 
 Dalyvių registracija  nuo  10 .00 val.
 
1.              Suvažiavimo pradžia  11 val .   himnas, malda.,svečių pristatymas
2.              Sveikinimai, svečių pasisakymai
3.              Suvažiavimo darbotvarkės, reglamento ir balsų skaičiavimo komisijos patvirtinimas.
 
 
4.              Lietuvos Sąjūdžio Garbės pirmininko prof. Vytauto Landsbergio pranešimas
5.              Lietuvos Sąjūdžio pirmininko Ryto Kupčinsko ataskaita
6.              Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininko Vidmanto Žiliaus ataskaita
7.              Lietuvos Sąjūdžio tarybos narių pasisakymai
 
                       Pietų pertrauka nuo 14 -15 val.
 
Revizijos komisijos ataskaita
Pirmininko rinkimai
Delegatų pasisakymai, diskusijos
Rezoliucijų priėmimas
 
Programoje galimi pakitimai
 
                         Suvažiavimo pabaiga 17. 00 val