VILNIAUS ORO UOSTAS ORIENTUOSIS Į VEIKLOS OPTIMIZAVIMĄ IR PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMĄ
 
Tarptautiniam Vilniaus oro uostui (TVOU) nuo gegužės 7 d. pradėjęs vadovauti 34 metų Gediminas Almantas, turi aiškią viziją, kaip plėtoti didžiausio šalies oro uosto veiklą.
 
トMano filosofija, atėjus dirbti Vilniaus oro uosto vadovu – tęsti jau pradėtus darbus ir toliau stengtis, kad jis būtų dar labiau efektyvus, gražus, jaukus, patogus kiekvienam keliaujančiam, kuriame tilptų visos norinčios skraidyti aviakompanijos ir kitos čia dirbančios įmonės”, – sako naujasis oro uosto vadovas.
 
G. Almanto teigimu, oro uosto paslaugos keleiviams prasideda nuo keleivio kelionės į oro uostą ir baigiasi jo išvykimu iš jo – tai kompleksinis procesas, susidedantis iš paslaugų grandinės. Pavyzdžiui, keleivių saugumo patikra yra viena iš  paslaugų keleiviui, tačiau ir čia jis turi jaustis patogiai, saugiai bei būti patenkintas gaudamas šią paslaugą.
 
トOro uostas nėra tik priimanti ir išleidžianti lėktuvus izoliuota teritorija. Jo  veikla turi labai svarbios reikšmės plačiam interesų turėtojų ratui – aviakompanijoms, antžeminio aptarnavimo bendrovėms, krovinių vežėjams, savivaldybėms, verslininkams, tiesiogiai su turizmu susijusioms pramonės šakoms, pvz. viešbučiams, restoranams ir barams – visi jie suinteresuoti, kad oro uostas dirbtų sėkmingai, o tuo pačiu ir įpareigoja aktyviai bei intensyviai prisidėti prie oro uosto plėtojimo ir jo sėkmingos veiklos. Visi kartu dirbame vardan vieno bendro tikslo, kurį pasieksime tik sutelkę savo pastangas ir vienas kitam padėdami, o ne konkuruodami ar trukdydami”, – sako G. Almantas.
 
Anot TVOU vadovo, anksčiau ir Lietuvos oro uostai konkuravo tarpusavyje. Dabartinio TVOU vadovo vizija – konkurenciją pakeisti į kooperaciją.
 
トVisi šalies oro uostai turi dirbti išvien. Tik optimizavę vidinius oro uostų verslo procesus, efektyviau panaudoję išteklius ir infrastruktūrą, sukursime geresnės kokybės paslaugas keleiviams bei palankesnę darbo aplinką aviakompanijoms”, – sako G. Almantas ir tikisi, kad šią jo viziją pavyks įgyvendinti per 2-3 metus.
***
Prieš pradėdamas dirbti Vilniaus oro uoste, G. Almantas Kopenhagos verslo mokykloje (CBS) rašė disertaciją tarptautinių verslo derybų etikos ir moralės tema, dėstė klimato kaitos teisę ir verslo strategiją, vedė tarptautinių derybų seminarus bei mokymus tarptautinių įmonių vadovams ir studentams, buvo derybų bei vadovavimo strategijos mokymo programos (EMBA) vadovas.
2012 m. dirbo mokslinį darbą verslo etikos, tarpkultūrinės komunikacijos ir įmonių socialinės atsakomybės srityje Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Kopenhagos oro uoste buvo atsakingas už įmonės socialinės atsakomybės politikos formavimą ir įgyvendinimą, dirbo su Kopenhagos oro uosto valdomų oro uostų Didžiojoje Britanijoje, Meksikoje, JAV ir Filipinuose plėtojimo bei operavimo projektais.
Prieš tai 8 metus buvo Šveicarijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų valdybos narys ir prezidentas, vertėsi advokato praktika aviacinės teisės srityje Lietuvoje, dirbo advokatų kontoroje bei finansų institucijose Šveicarijoje ir Lichtenšteine.
 
Gabrielė Vasiliauskaitė
TVOU Komunikacijos vadovė
Tel. 2739071