Vietos veiklos grupės kviečiamos teikti paraiškas tarptautinio bendradarbiavimo projektams
 
Nuo šių metų gegužės 13 d. iki liepos 12 d. vietos veiklos grupės kviečiamos teikti teritorinio ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę トTeritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas”.
Atsižvelgiant į tai, kad ne visos vietos veiklos grupės panaudojo paramos lėšas, skirtas bendradarbiavimo projektams įgyvendinti (nepanaudota apie 2,2 mln. Lt iš 14,4 mln. Lt), paskelbtas dar vienas tokių projektų paraiškų rinkimo etapas. Šiais metais bendradarbiavimo projektai turės būti teikiami pagal naujas įgyvendinimo taisykles. 
Bus remiami 2 sričių projektai, t. y. projektai, susiję su gerosios patirties kaimo plėtros srityje sklaida (1 srities projektai) ir projektai, susiję su gyvenimo kokybės gerinimu ir gyventojų užimtumo didinimu kaime (2 srities projektai). Nors pagrindinės paramos teikimo sąlygos išliks tos pačios, yra ir pakeitimų. Keletas naujovių:
”                projektas turi būti įgyvendinamas mažiausiai tarp 3 partnerių (įskaitant projekto koordinatorių);
”                mažinama paramos suma. Teritorinio bendradarbiavimo projektams: pagal 1 sritį gali būti skirta iki 30 000 Lt, finansuojama iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, pagal 2-ąją – iki 200 000 Lt, finansuojama iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Tarptautinio bendradarbiavimo projektams: pagal 1 sritį gali būti skirta iki 50 000 Lt, finansuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, pagal 2-ąją – iki 200 000 Lt, finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
”                trumpėja projekto įgyvendinimo laikotarpis: pagal 1 sritį bendradarbiavimo projektas turi būti įgyvendintas per 12 mėn., pagal 2-ąją – per 18 mėn. Galutinis mokėjimo prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2015-05-31.
”                didesnis dėmesys bus skiriamas projekto kokybės pagrindimui. Projekto tikslas ir laukiami rezultatai turi būti pasiekiami ir konkretūs. Projekte turi būti vykdoma bendra veikla, turi būti siekiama kurti pridėtinę vertę, o rezultatai turi atitikti planuojamas patirti išlaidas.
Išsamesnę informaciją, priemonės įgyvendinimo taisykles galima rasti Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje www.zum.lt.
Papildomą informaciją teikia Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Vaičiūnienė, tel. (8 5) 239 1276, el. p. jolanta.vaiciuniene@zum.lt.
Žemės ūkio ministerijos informacija,
tel. (8 5) 239 1276